Serverom asistovaná inštalácia agenta

Pre pokračovanie v serverom asistovanej inštalácii agenta postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESMC Web Console (rovnaké ako pre ESMC Server) do poľa Hostiteľ servera. Web Console port nechajte nastavený na štandardný port 2223, ak nepoužívate vlastný port. Nezabudnite tiež zadať prihlasovacie údaje pre Web Console do polí Meno používateľa a Heslo.

important

Dôležité

Uistite sa, že Hostiteľ servera zodpovedá aspoň jednej z hodnôt (ideálne FQDN) zadaných v poli Hostiteľ v časti Certifikát servera. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie „Prijatý certifikát servera nie je platný“. Ak zadáte v časti Certifikát servera hviezdičku (*) do poľa Hostiteľ, certifikát bude môcť fungovať s akýmkoľvek Hostiteľom servera.

2.Kliknite na Áno v prípade, že ste boli vyzvaný na potvrdenie certifikátu.

3.Zvoľte možnosť Nevytvoriť počítač alebo Vybrať vlastnú statickú skupinu. Ak kliknete na Vybrať vlastnú statickú skupinu, budete môcť zvoliť jednu skupinu zo zoznamu existujúcich statických skupín v ESMC. Do tejto skupiny bude pridaný počítač, na ktorý práve inštalujete agenta.

4.Zvoľte cieľový priečinok pre ESET Management Agenta (odporúčame použiť predvolený priečinok), kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Inštalovať.