Uaktualnianie serwera Apache Tomcat przy użyciu instalatora kompleksowego (system Windows)

Serwer Apache Tomcat to komponent wymagany do uruchomienia konsoli internetowej ESMC. Ta metoda umożliwia szybkie uaktualnienie serwera Apache Tomcat przy użyciu najnowszego instalatora kompleksowego programu ESMC 7.2. Można też uaktualnić serwer Apache Tomcat ręcznie.

1.Utwórz kopie zapasowe następujących plików:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

Jeśli używasz niestandardowego magazynu certyfikatów SSL w folderze Tomcat, utwórz też kopię zapasową tego certyfikatu.

warning

Ostrzeżenie

Jeśli zainstalowana jest niestandardowa wersja serwera Apache Tomcat (ręczna instalacja usługi Tomcat), kolejne uaktualnienie konsoli internetowej ESMC za pośrednictwem instalatora kompleksowego lub zadania uaktualnienia składników nie jest obsługiwane.

Uaktualnienie serwera Apache Tomcat spowoduje usunięcie folderu era z lokalizacji C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\. Jeśli używasz folderu era do przechowywania danych dodatkowych, pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej tych danych przed uaktualnieniem.

W przypadku użycia użytkownika C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\w lokalizacji webapps\ znajdują się dane dodatkowe (inne niż foldery era i ROOT), uaktualnienie serwera Apache Tomcat nie zostanie przeprowadzone i uaktualniona zostanie wyłącznie konsola internetowa.

2.Pobierz Instalator kompleksowy ESMC ze strony internetowej firmy ESET i rozpakuj pobrany plik.

3.Jeśli chcesz zainstalować najnowszą wersję serwera Apache Tomcat, a instalator kompleksowy zawiera starszą wersję Apache Tomcat (ten krok jest opcjonalny – jeśli nie potrzebujesz najnowszej wersji Apache Tomcat, przejdź do kroku 4):

a.Otwórz folder x64 i przejdź do folderu installers.

b.Usuń plik apache-tomcat-9.0.x-windows-x64.zip znajdujący się w folderze installers.

c.Pobierz pakiet zip Apache Tomcat 9 dla 64-bitowego systemu Windows.

d.Przenieś pobrany pakiet zip do folderu installers.

4.Uruchom kompleksowy instalator, klikając dwukrotnie plik Setup.exe. Kliknij przycisk Dalej na ekranie powitalnym.

5.Wybierz opcję Uaktualnij wszystkie komponenty i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_upgrade

6.Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij opcję Dalej.

7.Instalator kompleksowy automatycznie wykrywa dostępność uaktualnienia: obok komponentów programu ESMC, które można uaktualnić, widoczne są pola wyboru. Kliknij przycisk Dalej.

package_upgrade_tomcat

8.Wybierz instalację środowiska Java na komputerze. Sprawdź, czy używasz najnowszej wersji programu Java/OpenJDK.

warning

Ostrzeżenie

Począwszy od stycznia 2019 r., publiczne aktualizacje środowiska Oracle JAVA SE 8 do użytku biznesowego, komercyjnego lub produkcyjnego będą wymagać licencji komercyjnej. Jeśli nie chcesz kupować subskrypcji środowiska JAVA SE, możesz skorzystać z tego przewodnika i przejść na bezpłatną alternatywę, instalując jedno z rozwiązań z listy obsługiwanych edycji Java.

important

WAŻNE

Wymagane jest środowisko Java 64-bitowe.

Jeśli w systemie zainstalowanych jest wiele wersji środowiska Java, zalecamy odinstalowanie starszych wersji środowiska Java (najstarsza obsługiwana wersja to Java 8) i pozostawienie tylko najnowszej wersji środowiska Java.

9.Kliknij przycisk Uaktualnij, aby ukończyć uaktualnianie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

10. Jeśli konsola internetowa została zainstalowana na innym komputerze niż serwer ESMC:

a) Zatrzymaj usługę Apache Tomcat: Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Zatrzymaj.

b)Przywróć plik EraWebServerConfig.properties (z kroku 1) do pierwotnej lokalizacji.

c) Uruchom usługę Apache Tomcat. Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Uruchom.

11. Nawiąż połączenie z konsolą internetową ESMC i sprawdź, czy program działa prawidłowo.

note

Uwaga

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli uaktualnienie serwera Apache Tomcat się nie powiedzie, zainstaluj poprzednią wersję i zastosuj konfigurację z kroku 1.