Uaktualnianie komponentów ESMC w środowisku offline

Aby uaktualnić komponenty ESMC oraz produkty ESET do obsługi punktów końcowych bez dostępu do Internetu, należy wykonać poniższe czynności:

important

WAŻNE

Aby można było użyć zadania Uaktualnianie komponentów w środowisku offline, muszą zostać spełnione następujące warunki:

Musi być dostępne repozytorium offline.

Dostępna lokalizacja repozytorium agenta ESET Management musi być skonfigurowana przy użyciu polityki

1.Najpierw uaktualnij serwer i konsolę internetową ESMC:

a.Sprawdź wersję programu ESMC działającego na serwerze.

b.Sprawdź, czy są dostępne najnowsze wersje komponentów.

c.Pobierz najnowszą wersję instalatorów autonomicznych ze strony pobierania firmy ESET.

d.Ręcznie uaktualnij komponenty programu ESMC i konsoli internetowej ESMC.

2.Kontynuuj uaktualnianie offline produktów firmy ESET do obsługi punktów końcowych:

a.Sprawdź, które produkty firmy ESET są zainstalowane na klientach: Otwórz konsolę internetową ESMC i wybierz kolejno pozycje Panel kontrolny > Aplikacje ESET.

b.Sprawdź, czy są dostępne najnowsze wersje produktów firmy ESET do obsługi punktów końcowych.

c.Pobierz instalatory z witryny pobierania firmy ESET do lokalnego repozytorium skonfigurowanego podczas instalacji offline.

d.Uruchom zadanie instalacji oprogramowania w konsoli internetowej ESMC.