Uaktualnianie programu ERA zainstalowanego w klastrze trybu failover w systemie Windows

Jeśli serwer ERA zainstalowano w klastrze trybu failover w środowisku systemu Windows i jest potrzebne uaktualnienie jego instalacji, należy wykonać odpowiednie czynności.

note

Uwaga

Termin Rola jest dostępny w systemach Windows Server 2012 i nowszych. W systemie Windows Server 2008 R2 jest używany termin Usługi i aplikacje.

Uaktualnianie programu ERA 6.5 (lub starszego) do najnowszej wersji

1.Zatrzymaj rolę klastra serwera ERA w Menedżerze klastra. Upewnij się, że usługa ESET Remote Administrator Server została zatrzymana we wszystkich węzłach klastra.

2.Uzyskaj dostęp online do udostępnionego dysku klastrowego w węźle 1 i uaktualnij serwer ERA ręcznie, uruchamiając najnowszy plik .msi instalatora — jak w przypadku instalacji komponentu. Po zakończeniu instalacji (uaktualniania) upewnij się, że usługa ESET Remote Administrator Server została zatrzymana.

3.Uzyskaj dostęp online do udostępnionego dysku klastrowego w węźle 2 i uaktualnij serwer ERA jak w kroku 2.

4.Po uaktualnieniu serwera ESMC we wszystkich węzłach klastra uruchom rolę serwera ESMC w Menedżerze klastra.

5.Uaktualnij agenta ESET Management ręcznie, uruchamiając najnowszy instalator .msi we wszystkich węzłach klastra.

6.W konsoli internetowej ESMC sprawdź, czy we wszystkich węzłach są najnowsze wersje agenta i serwera (te, do których przeprowadzono uaktualnienie).