Uaktualnianie przy użyciu instalatora kompleksowego programu ESMC 7.2

Uaktualnij program ERA 6.5 lub ESMC 7 do najnowszej wersji ESMC 7.2 przy użyciu instalatora kompleksowego programu ESMC 7.2.

important

WAŻNE

Zalecamy tę opcję uaktualnienia w przypadku gdy bieżąca instalacja została przeprowadzona za pomocą instalatora kompleksowego.

Możesz uaktualnić program do wersji ESMC 7.2 tylko z wersji ERA 6.5 lub nowszej. Jeśli używasz starszej wersji ERA 6.x, najpierw uaktualnij ją do ERA 6.5.

Komponent serwera ESMC w wersji 7.2 jest niezgodny z komputerami 32-bitowymi (w architekturze x86). Próba uaktualnienia serwera 32-bitowego z wersji 6.5–7.0 do 7.2 zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli uaktualnienie zostało już przeprowadzone i komputer nie działa, konieczne jest ponowne zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESMC ręcznie w oryginalnej wersji.

Jeśli chcesz przeprowadzić uaktualnienie, musisz przeprowadzić migrację bieżącego rozwiązania ESMC na komputer 64-bitowy i dopiero po pomyślnej migracji uruchomić zadanie uaktualnienia.

Jeśli zainstalowana jest starsza, nieobsługiwana baza danych (MySQL 5.5 lub MSSQL 2008), uaktualnij bazę danych do zgodnej wersji przed przystąpieniem do uaktualniania serwera ESMC.

Instalator kompleksowy programu ESMC 7.W wersji 2Instalator kompleksowy domyślnie instaluje produkt Microsoft SQL Server Express 2019. Jeśli używasz starszej wersji systemu Windows (Server 2012 lub SBS 2011), domyślnie zainstalowany zostanie produktMicrosoft SQL Server Express 2014.

ESMC7.2 używa protokołu LDAPS jako domyślnego protokołu synchronizacji z usługą Active Directory. W przypadku aktualizacji starszej wersji programu ESMC dla Windows do ESMC 7.2 przy jednoczesnym korzystaniu z synchronizacji z Active Directory, zadania synchronizacji w ESMC 7.2 zakończą się niepowodzeniem.

1.Uruchom plik Setup.exe.

2.Wybierz język i kliknij przycisk Dalej.

3.Wybierz opcję Uaktualnij wszystkie komponenty i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_upgrade

4.Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania, zaakceptuj ją i kliknij przycisk Dalej.

5.Sprawdź komponenty programu ESMC, które można uaktualnić i kliknij przycisk Dalej.

warning

Ostrzeżenie

Jeśli zainstalowana jest niestandardowa wersja serwera Apache Tomcat (ręczna instalacja usługi Tomcat), kolejne uaktualnienie konsoli internetowej ESMC za pośrednictwem instalatora kompleksowego lub zadania uaktualnienia składników nie jest obsługiwane.

Uaktualnienie serwera Apache Tomcat spowoduje usunięcie folderu era z lokalizacji C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\. Jeśli używasz folderu era do przechowywania danych dodatkowych, pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej tych danych przed uaktualnieniem.

W przypadku użycia użytkownika C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\w lokalizacji webapps\ znajdują się dane dodatkowe (inne niż foldery era i ROOT), uaktualnienie serwera Apache Tomcat nie zostanie przeprowadzone i uaktualniona zostanie wyłącznie konsola internetowa.

package_installation_components_to_upgrade

6.Skorzystaj z kreatora, aby przeprowadzić uaktualnienie programu ESMC.