macOS — odinstalowywanie agenta ESET Management i produktu punktu końcowego firmy ESET

Odinstalowywanie agenta ESET Management i produktu punktu końcowego firmy ESET lokalnie lub zdalnie za pośrednictwem produktu ESET Security Management Center.

note

Uwaga

Jeśli chcesz zdalnie odinstalować produkt ESET dla punktu końcowego, upewnij się, żeby zrobić to przed odinstalowaniem agenta ESET Management.

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące lokalnej dezinstalacji produktu agenta ESET Management i produktu firmy ESET dla punktu końcowego można znaleźć w naszym artykule bazy wiedzy.

Lokalna dezinstalacja agenta ESET Management

1.Kliknij pozycję Finder, aby otworzyć nowe okno programu Finder.

2.Kliknij Aplikacje > przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij pozycję Agnet ESET Management > wybierz pozycję Pokaż zawartość pakietu z menu kontekstowego.

3.Przejdź do sekcji Zawartość > Skrypty zawartości i kliknij dwukrotnie polecenie Uninstaller.command, aby uruchomić deinstalator.

4.Wpisz hasło administratora i naciśnij klawisz Enter, jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.

5.Po odinstalowaniu agenta ESET Management zostanie wyświetlony komunikat Proces zakończony.

Lokalna dezinstalacja agenta ESET Management za pośrednictwem terminala

1.Otwórz Finder > Aplikacje > Narzędzia > Terminal.

2.Wpisz następujący kod i naciśnij klawisz Enter:
sudo /Applications/ESET\ Administrator\ Agent.app/Contents/Scripts/Uninstall.command ; exit;

3.Wpisz hasło administratora i naciśnij klawisz Enter, jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.

4.Po odinstalowaniu agenta ESET Management zostanie wyświetlony komunikat Proces zakończony.

Zdalna dezinstalacja agenta ESET Management za pomocą programu ESMC

W obszarze Komputery kliknij komputer kliencki z systemem macOS i wybierz pozycję Usuń, aby odinstalować agenta ESET Management i usunąć komputer z zarządzania.

Lokalna dezinstalacja produktu punktu końcowego firmy ESET

1.Kliknij pozycję Finder, aby otworzyć nowe okno programu Finder.

2.Kliknij pozycję Aplikacje > przytrzymaj klawisz CTRL > kliknij pozycję ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus > wybierz pozycję Pokaż zawartość pakietu z menu kontekstowego.

3.Przejdź do pozycji Zawartość > Pomocnicy i kliknij dwukrotnie pozycję > Uninstaller.app, aby uruchomić deinstalator.

4.Kliknij pozycję Odinstaluj.

5.Wpisz hasło administratora i kliknij przycisk OK, jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.

6.Po pomyślnym odinstalowaniu programu ESET Endpoint Security lub programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus zostanie wyświetlony komunikat Pomyślnie odinstalowano. Kliknij opcję Zamknij.

Lokalna dezinstalacja produktu punktu końcowego firmy ESET za pośrednictwem terminala

1.Otwórz Finder > Aplikacje > Narzędzia > Terminal.

2.Wpisz następujący kod i naciśnij klawisz Enter:
sudo /Applications/ESET\ Endpoint\ Antivirus.app/Contents/Helpers/Uninstaller.app/Contents/Scripts/uninstall.sh
sudo /Applications/ESET\ Endpoint\ Security.app/Contents/Helpers/Uninstaller.app/Contents/Scripts/uninstall.sh

3.Wpisz hasło administratora i naciśnij klawisz Enter, jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.

4.Po odinstalowaniu produktu punktu końcowego firmy ESET zostanie wyświetlony komunikat Proces zakończony.

Zdalna dezinstalacja produktu punktu końcowego firmy ESET za pomocą programu ESMC

Aby zdalnie odinstalować agenta ESET Management za pomocą programu ESET Security Management Center, można użyć jednej z następujących opcji:

W obszarze Komputery kliknij komputer kliencki z systemem macOS, wybierz pozycję Pokaż szczegóły > Zainstalowane aplikacje, wybierz pozycję ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus i kliknij przycisk Odinstaluj.

Użyj zadania Dezinstalacja oprogramowania .