Windows — odinstalowywanie serwera ESMC i jego składników

Aby odinstalować komponenty programu ESMC, uruchom instalator kompleksowy ESMC i wybierz opcję Odinstaluj. Przed kontynuowaniem możesz też wybrać z menu rozwijanego opcję Język.

note

Uwaga

Przed zainstalowanie Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi przeczytaj informacje w sekcji Narzędzie MDM, funkcja licencjonowania urządzeń z systemem iOS.

package_installation_uninstaller

Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij opcję Dalej. Wybierz komponenty, które chcesz odinstalować, i kliknij Odinstaluj.

select_uninstall_components

note

Uwaga

Ukończenie usuwania poszczególnych komponentów może wymagać ponownego uruchomienia komputera.

Zobacz też Likwidacja starego serwera ERA / ESMC / MDM po migracji na inny serwer.