Linux — uaktualnianie, ponowne instalowanie lub odinstalowywanie składników ESMC

Jeśli chcesz ponownie zainstalować lub uaktualnić komponent do nowszej wersji, uruchom ponownie skrypt instalacyjny.

Aby odinstalować komponent (w tym przypadku serwer ESMC), uruchom program instalacyjny z parametrem --uninstall, jak w poniższym przykładzie:

sudo ./server-linux-x86_64.sh --uninstall --keep-database

W celu odinstalowania innych komponentów w poleceniu należy użyć nazw odpowiednich pakietów. Przykład dla agenta ESET Management:

sudo ./agent-linux-x86_64.sh --uninstall

important

WAŻNE

Podczas procesu dezinstalacji dane konfiguracji i bazy danych zostaną usunięte. Aby zachować pliki bazy danych, można utworzyć zrzut SQL bazy danych lub użyć parametru --keep-database.

Po dezinstalacji należy sprawdzić:

czy usługa eraserver została usunięta.

czy folder /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/ został usunięty.

note

Uwaga

Zalecamy utworzenie kopii zapasowej bazy danych przed przeprowadzeniem dezinstalacji, na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba odzyskania danych.

Więcej informacji na temat ponownego instalowania agenta zawiera pokrewny rozdział.