Rozwiązywanie problemów

Ponieważ program ESET Security Management Center to złożony produkt wykorzystujący kilka narzędzi innych firm i obsługujący wiele platform systemów operacyjnych, mogą wystąpić problemy, które należy rozwiązać.

Dokumentacja ESET zawiera kilka metod rozwiązywania problemów z programem ESET Security Management Center. Rozwiązania niektórych problemów z programem ESET Security Management Center zawiera sekcja Odpowiedzi dotyczące częstych problemów z instalacją.

Czy nie można rozwiązać problemu?

Każdy komponent ESMC ma plik dziennika, którego szczegółowość można skonfigurować. Należy zapoznać się z dziennikami w celu zidentyfikowania błędów, które mogą wyjaśnić występujący problem.

oSzczegółowość wpisów w dzienniku każdego komponentu jest określana przy użyciu jego polityki. Aby polityka obowiązywała, musi wcześniej zostać zastosowana do urządzenia.

Polityka agenta ESET Management

RD Sensor

Serwer ESMC

MDM Core

note

Uwaga

W celu włączenia pełnego rejestrowania należy utworzyć fikcyjny plik o nazwie traceAll bez rozszerzenia i umieścić go w tym samym folderze, w którym znajduje się plik trace.log, a następnie ponownie uruchomić usługę agenta ESET Management. W ten sposób zostanie włączone pełne rejestrowanie w pliku trace.log.

Jeśli nie można rozwiązać tego problemu, należy odwiedzić Forum zabezpieczeń ESET i poprosić społeczność firmy ESET o informacje o występujących problemach.

Podczas kontaktowania się z działem obsługi klienta firmy ESET jego pracownicy mogą poprosić o znalezienie plików dziennika. Aby to zrobić, należy użyć narzędzia ESET Log Collector lub naszego narzędzia diagnostycznego. Zdecydowanie zalecamy dołączenie dzienników podczas kontaktowania się z działem obsługi. Przyśpieszy to obsługę.