Konfigurowanie serwera proxy

Serwer proxy HTTP zastępuje funkcję serwera kopii dystrybucyjnych programu ERA 5.x. Serwer proxy HTTP można skonfigurować na kilka sposobów.

note

Uwaga

opisane tutaj ustawienia zostaną zastosowane jako polityki programu Endpoint for Windows.

Jeśli kopia dystrybucyjna jest bezpośrednio zintegrowana z serwerem ERA, można wybrać jedną z następujących opcji:

Połącz klienty z Internetem bezpośrednio: W poddanych migracji politykach programu Endpoint w pozycji Aktualizacja > Profile > Serwer proxy HTTP > Tryb proxy zostanie ustawiona opcja Użyj globalnych ustawień serwera proxy.

Połącz klienty z Internetem przy użyciu serwera proxy HTTP: W poddanych migracji politykach programu Endpoint w pozycji Aktualizacja > Profile > Serwer proxy HTTP > Tryb proxy zostanie ustawiona opcja Połączenie przez serwer proxy.

Jeśli w środowisku ERA 5.x jako kopii dystrybucyjnej użyto klienta, można nadal korzystać z kopii dystrybucyjnej, wybierając pozycję Użyj istniejących ustawień kopii dystrybucyjnej.