Zapisywanie w dzienniku MSI

Ta funkcja jest przydatna, gdy nie można poprawnie zainstalować komponentu ESMC w systemie Windows, na przykład agenta ESET Management:

msiexec /i C:\Users\Administrator\Downloads\Agent_x64.msi /L*v log.txt