Migration Tool

Aby zobaczyć, które ustawienia są objęte migracją przy użyciu narzędzia do obsługi migracji, należy wyświetlić porównanie Migration Assistant i Migration Tool.

warning

Ostrzeżenie

Wersja Migration Tool musi odpowiadać wersji programu ESMC, która jest celem migracji. Aby dowiedzieć się, która wersja Migration Tool jest potrzebna, należy zapoznać się z tym artykułem w bazie wiedzy.

Gdy agent ESET Management w wersji 7.x jest zainstalowany na kliencie korzystającym z produktów do obsługi punktów końcowych w wersji 5.x lub starszej, ustawienie Administracja zdalna tego klienta jest automatycznie zmieniane na localhost / 2225. W rezultacie po zainstalowaniu agenta klient nie będzie mógł nawiązać połączenia z serwerem ERA w wersji 5.x.

Wymagane jest pobranie i uruchomienie odpowiedniej wersji narzędzia ESET Remote Administrator Migration Tool.

Należy zainstalować program Microsoft Visual C++ 2017 x86. Jest on wymagany do prawidłowego działania Migration Tool. Program ten znajduje się w pliku .zip zawierającym Migration Tool.

Migration Tool należy uruchomić lokalnie jako administrator na starym serwerze ERA w wersji 5.x. Nie można go uruchamiać z komputera zdalnego.

note

Uwaga

Po zakończeniu migracji zalecamy sprawdzenie spisu elementów (komputerów, grup statycznych, polityk itp.), aby się upewnić, że zostały one objęte migracją. W przypadku rozbieżności należy utworzyć te elementy ręcznie.

błędy podczas migracji (jeśli wystąpią) są zapisywane w pliku migration.log znajdującym się w folderze z Migration Tool. Jeśli dostęp do tego folderu jest możliwy tylko w trybie do odczytu, otworzy się okno dziennika. Otwiera się ono również, gdy na dysku nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca. W takiej sytuacji plik dziennika nie zostaje utworzony, a wyniki są widoczne tylko w oknie dziennika.

migration_tool_1

W dalszej części znajdują się scenariusze migracji, które prowadzą użytkownika przez proces migracji:

Scenariusz migracji 1 — migracja do programu ESMC w wersji 7.x działającego na innym komputerze niż ten, na którym działa program ERA w wersji 5.x.

Scenariusz migracji 2 — migracja do programu ESMC w wersji 7.x działającego na tym samym komputerze co program ERA w wersji 5.x.

Alternatywny scenariusz migracji 3 jest przeznaczony tylko dla zaawansowanych użytkowników — migracja do programu ESMC 7.x, gdzie punkty końcowe łączą się ze starym programem ERA 5.x do momentu wdrożenia agenta ESET Management przez program ESMC 7.x.