Migracja między serwerami

Istnieją cztery sposoby migracji programu ESET Security Management Center między serwerami (mogą one być używane podczas ponownego instalowania serwera ESMC):

Czysta instalacja — ten sam adres IP — nowa instalacja nie używa bazy danych ze starego serwera ESMC i zachowuje pierwotny adres IP.

Czysta instalacja — inny adres IP (artykuł bazy wiedzy) — nowa instalacja nie używa bazy danych ze starego serwera ESMC i używa innego adresu IP.

Baza danych poddana migracji — ten sam adres IP — migracja bazy danych może się odbywać tylko między dwoma tymi samymi typami bazy danych (z MySQL do MySQL albo z MSSQL do MSSQL) i tymi samymi wersjami programu ESMC.

Baza danych poddana migracji — ten sam adres IP — migracja bazy danych może się odbywać tylko między dwoma tymi samymi typami bazy danych (z MySQL do MySQL albo z MSSQL do MSSQL) i tymi samymi wersjami programu ESMC.