Migracja komponentu MDM

Celem tej procedury jest przeprowadzenie procesu migracji obecnej instancji komponentu MDM ESMC i zachowanie istniejącej bazy danych MDM ESMC, w tym zarejestrowanych urządzeń mobilnych. Komponent MDM ESMC objęty migracją będzie miał ten sam adres IP/nazwę hosta co stary komponent MDM ESMC, a baza danych ze starego komponentu MDM ESMC zostanie zaimportowana na nowy host MDM przed instalacją.

important

WAŻNE

Migrowanie baz danych jest obsługiwane tylko między tymi samymi typami baz danych (z MySQL do MySQL lub z MSSQL do MSSQL).

Migrację bazy danych należy przeprowadzić między instancjami programu ESET Security Management Center w tej samej wersji. Instrukcje określania wersji komponentów programu ESMC zawiera ten artykuł bazy wiedzy. Po zakończeniu migracji bazy danych w razie potrzeby można przeprowadzić uaktualnienie, aby uzyskać najnowszą wersję programu ESET Security Management Center.

 

Na obecnym (starym) serwerze MDM ESMC:

1.Przejdź do sekcji Szczegóły komputera obecnego serwera MDM i wyeksportuj jego konfigurację. Otwórz ją i wyeksportuj z niej następujące elementy do zewnętrznej pamięci masowej:

Dokładna nazwa hosta serwera MDM.

Wyeksportuj z serwera ESMC certyfikaty równorzędne, które są obecnie częścią polityki MDM, do pliku .pfx. Wyeksportowany plik .pfx będzie zawierał klucz prywatny. Wyeksportuj także następujące certyfikaty i tokeny (o ile istnieją):

ocertyfikat HTTPS,

ocertyfikat podpisywania profilu rejestracji,

ocertyfikat APNS (wyeksportuj zarówno certyfikat APNS, jak i klucz prywatny APNS).

oToken autoryzacji programu rejestracji urządzeń firmy Apple (Device Enrollment Program — DEP).

2.Zatrzymaj usługę MDM ESMC.

3.Wyeksportuj bazę danych MDM ESMC lub wykonaj jej kopię zapasową.

4.Wyłącz komputer z obecnym komponentem MDM ESMC (opcjonalnie).

important

WAŻNE

Nie należy jeszcze odinstalowywać ani usuwać starego komponentu MDM ESMC.

 

Na nowym serwerze MDM ESMC:

important

WAŻNE

Należy się upewnić, że konfiguracja sieci na nowym serwerze MDM ESMC (nazwa hosta wyeksportowana z konfiguracji starego serwera MDM) odpowiada konfiguracji starego serwera MDM ESMC.

1.Zainstaluj/uruchom obsługiwaną bazę danych MDM ESMC.

2.Zaimportuj/przywróć bazę danych MDM ESMC ze starego serwera MDM ESMC.

3.Zainstaluj serwer ESMC lub komponent MDM przy użyciu instalatora kompleksowego (w systemie Windows) lub wybierz inną metodę instalacji (instalacja ręczna w systemie Windows, w systemie Linux lub przy użyciu urządzenia wirtualnego). Na etapie instalacji komponentu MDM ESMC określ ustawienia połączenia z bazą danych.

4.Połącz się z konsolą internetową ESMC.

5.Utwórz nową politykę MDM i zaimportuj do niej wszystkie certyfikaty do ich właściwych lokalizacji.

6.Uruchom ponownie usługę ESMC MDM (szczegóły można znaleźć w naszym artykule w bazie wiedzy).

Zarządzane urządzenia mobilne powinny teraz łączyć się z nowym serwerem MDM ESMC przy użyciu oryginalnego certyfikatu.

Dezinstalacja starego serwera ESMC lub komponentu MDM:

Po prawidłowym skonfigurowaniu nowego serwera ESMC można ostrożnie wycofać z użytku stary serwer ESMC lub komponent MDM, postępując zgodnie z naszymi szczegółowymi instrukcjami.