Migrowanie ERA 5.x do ESMC 7 w systemie Linux

Zarówno Migration Assistant, jak i Migration Tool obsługują tylko migrację na komputery z systemami operacyjnymi Microsoft Windows.

Aby przeprowadzić migrację programu ERA 5.x z systemu Windows Server do programu ESMC 7.2 w systemie Linux, należy wykonać poniższe czynności:

1. Migrowanie ERA Server 5.x za pośrednictwem ESET Migration Assistant lub Migration Tool w systemie operacyjnym Windows.

2. Przeprowadź migrację programu ESMC z systemu Windows Server na urządzenie wirtualne ESMC.
 

note

Uwaga

to jest zaawansowana procedura, która powinna być wykonywana wyłącznie przez doświadczonych administratorów.