Migrowana baza danych — inny adres IP

Celem tej procedury jest zainstalowanie zupełnie nowej instancji serwera ESMC i zachowanie istniejącej bazy danych ESMC, w tym istniejących komputerów klienckich. Nowy serwer ESMC będzie mieć inny adres IP niż stary serwer ESMC, a baza danych ze starego serwera ESMC zostanie zaimportowana na nowy serwer przed instalacją.

important

WAŻNE

Migrowanie baz danych jest obsługiwane tylko między tymi samymi typami baz danych (z MySQL do MySQL lub z MSSQL do MSSQL).

Migrację bazy danych należy przeprowadzić między instancjami programu ESET Security Management Center w tej samej wersji. Instrukcje określania wersji komponentów programu ESMC zawiera ten artykuł bazy wiedzy. Po zakończeniu migracji bazy danych w razie potrzeby można przeprowadzić uaktualnienie, aby uzyskać najnowszą wersję programu ESET Security Management Center.

 

Na bieżącym (starym) serwerze ESMC:

1.Wygeneruj nowy certyfikat serwera ESMC (z informacjami o połączeniu dla nowego serwera ESMC). W przypadku pozostawienia wartości domyślnej (gwiazdka) w polu Host następuje dystrybucja certyfikatu bez uwzględnienia konkretnej nazwy DNS i adresu IP.

2.Utwórz politykę, aby ustawić nowy adres IP serwera ESMC, i przypisz ją do wszystkich komputerów. Poczekaj do zakończenia dystrybucji zasady na wszystkie komputery klienckie (komputery przestaną wysyłać raporty, gdy otrzymają informacje o nowym serwerze).

3.Zatrzymaj usługę serwera ESMC.

4.Wyeksportuj bazę danych ESMC lub utwórz jej kopię zapasową.

5.Wyłącz komputer pełniący rolę bieżącego serwera ESMC (opcjonalnie).

important

WAŻNE

Nie należy jeszcze odinstalowywać/usuwać starego serwera ESMC.

 

Na nowym serwerze ESMC:

1.Zainstaluj/uruchom obsługiwaną bazę danych ESMC.

2.Zaimportuj/przywróć bazę danych ESMC ze starego serwera ESMC.

3.Zainstaluj serwer ESMC lub komponent MDM przy użyciu instalatora kompleksowego (w systemie Windows) lub wybierz inną metodę instalacji (instalacja ręczna w systemie Windows, w systemie Linux lub przy użyciu urządzenia wirtualnego). Podczas instalowania serwera ESMC zdefiniuj ustawienia połączenia z bazą danych.

4.Nawiąż połączenie z konsolą internetową ESMC.

Po wykonaniu powyższych czynności komputery klienckie powinny łączyć się z nowym serwerem ESMC przy użyciu oryginalnego certyfikatu agenta ESET Management. Jeśli klienty nie nawiązują połączenia, należy zapoznać się z sekcją Problemy po uaktualnieniu/migracji serwera ESMC.

Dezinstalacja starego serwera ESMC lub komponentu MDM:

Po prawidłowym skonfigurowaniu nowego serwera ESMC można ostrożnie wycofać z użytku stary serwer ESMC lub komponent MDM, postępując zgodnie z naszymi szczegółowymi instrukcjami.