Aktywacja Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi

Po zainstalowaniu Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi należy aktywować go przy użyciu licencji punktu końcowego, licencji biznesowej lub licencji biurowej ESET:

1.Dodaj licencję punktu końcowego, licencję biznesową lub licencję biurową ESET w obszarze Zarządzanie licencjami programu ESMC, wykonując kroki opisane tutaj.

2.Aktywuj moduł Mobile Device Connector, używając zadań klienta Aktywacja produktu. Ta procedura przebiega tak samo jak przy aktywacji dowolnego produktu firmy ESET na komputerze klienckim — w tym przypadku komputerem klienckim jest Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi.