Klaster trybu failover

Poniżej przedstawiono zaawansowane czynności wymagane podczas instalacji programu ESET Security Management Center w klastrze trybu failover:

note

Uwaga

Więcej informacji na temat instalacji klastra zawiera artykuł w bazie wiedzy dotyczący serwera ESMC.

1.Utwórz klaster trybu failover z dyskiem udostępnionym:

Instrukcje dotyczące tworzenia klastra trybu failover w systemie Windows Server 2016 i 2019

Instrukcje dotyczące tworzenia klastra trybu failover w systemie Windows Server 2012 i 2012 R2

Instrukcje dotyczące tworzenia klastra trybu failover w systemie Windows Server 2008 R2

 

2. W Kreatorze tworzenia klastra wprowadź żądaną nazwę hosta (wymyśl nazwę) i adres IP.

3.Uzyskaj dostęp online do udostępnionego dysku klastrowego w węźle 1 i zainstaluj na nim serwer ESMC przy użyciu instalatora autonomicznego. Podczas instalacji pamiętaj o zaznaczeniu opcji To jest instalacja klastra oraz wybraniu dysku udostępnionego jako pamięci masowej do przechowywania danych aplikacji. Wymyśl nazwę hosta i wprowadź ją w polu Certyfikat serwera ESMC obok wstępnie podanych nazw hosta. Zapamiętaj tę nazwę hosta i użyj jej w kroku 6 podczas tworzenia roli serwera ESMC w Menedżerze klastra.

4.Zatrzymaj serwer ESMC w węźle 1. Uzyskaj dostęp online do udostępnionego dysku klastrowego w węźle 2 i zainstaluj na nim serwer ESMC przy użyciu instalatora autonomicznego. Upewnij się, że podczas instalacji została zaznaczona opcja To jest instalacja klastra. Wybierz dysk udostępniony jako pamięć masową do przechowywania danych aplikacji. Nie zmieniaj informacji o połączeniu z bazą danych i certyfikacie. Zostały one skonfigurowane podczas instalacji serwera ESMC w węźle 1.

5.Skonfiguruj zaporę, aby zezwolić na połączenia przychodzące we wszystkich portach używanych przez serwer ESMC.

6.W menedżerze konfiguracji klastra utwórz i uruchom rolę (Konfiguruj rolę > Wybierz rolę > Usługa ogólna) dla usługi serwera ESMC. Wybierz usługę serwera ESET Security Management Center z listy dostępnych usług. Bardzo ważne jest użycie tej samej nazwy hosta dla roli co w kroku 3. dotyczącym certyfikatu serwera.

note

Uwaga

Termin Rola jest dostępny w systemach Windows Server 2012 i nowszych. W systemie Windows Server 2008 R2 jest używany termin Usługi i aplikacje.

7.Zainstaluj agenta ESET Management we wszystkich węzłach klastra przy użyciu instalatora autonomicznego. Na ekranach Konfiguracja agenta i Połączenie z serwerem ESET Security Management Center użyj nazwy hosta z kroku 6. Przechowuj dane agenta w węźle lokalnym (nie na dysku klastrowym).

8.Serwer internetowy (Apache Tomcat) nie jest obsługiwany w klastrze, dlatego trzeba go zainstalować na dysku nieklastrowym albo na innym komputerze:

a.Zainstaluj konsolę internetową na oddzielnym komputerze i skonfiguruj ją poprawnie, aby połączyć się z rolą klastra serwera ESMC.

b.Po zainstalowaniu konsoli internetowej znajdź jej plik konfiguracyjny pod adresem: C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

c.Otwórz plik w aplikacji Notatnik lub w innym prostym edytorze tekstu. W wierszu server_address=localhost zastąp element „localhost” adresem IP lub nazwą hosta roli klastra serwera ESMC.