Instalowanie na platformie Microsoft Azure

Użytkownicy, którzy preferują rozwiązanie zarządzane, zamiast programu ESMC w siedzibie firmy, mogą korzystać z programu ESET ESET Security Management Center na platformie chmurowej Microsoft Azure.

Więcej informacji na ten temat zawiera następująca treść w bazie wiedzy:

Rozpocznij pracę z programem ESET Security Management Center (ESMC) — Azure

Maszyna wirtualna programu ESET Security Management Center dla platformy Microsoft Azure — najczęściej zadawane pytania

Aby zainstalować program ESET Security Management Center 7.2 na platformie Azure, wykonaj instrukcje podane w tym artykule z bazy wiedzy i skorzystaj z instalatora kompleksowego programu ESMC 7.2. Możesz też zainstalować program ERA 6.x na platformie Azure, a następnie uaktualnić go do wersji ESMC 7.