Instalacja kompleksowa w systemie Windows

Program ESET Security Management Center można zainstalować na kilka różnych sposobów. Należy wybrać typ instalacji, który najbardziej odpowiada potrzebom i jest najwłaściwszy dla używanego środowiska. Najprostszą metodą jest użycie instalatora kompleksowego programu ESET Security Management Center. Ta metoda umożliwia zainstalowanie programu ESMC wraz z jego komponentami na pojedynczym komputerze.

Instalacja komponentów umożliwia zainstalowanie różnych komponentów programu ESET Security Management Center na różnych komputerach. Ta metoda umożliwia swobodne dostosowywanie instalacji — można zainstalować każdy komponent na dowolnym komputerze, o ile spełnia on wymagania systemowe.

Sposoby instalowania programu ESMC:

Instalacja kompleksowa pakietu serwera ESMC, serwera proxy Apache HTTP lub Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi

Instalatory autonomiczne komponentów programu ESMC (instalacja komponentów)
 

Niestandardowe scenariusze instalacji:

Instalacja przy użyciu certyfikatów niestandardowych

Instalacja w klastrze trybu failover

Wiele scenariuszy instalacji wymaga zainstalowania różnych komponentów ESET Security Management Center na różnych komputerach na potrzeby obsługi architektur sieci, w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności i z innych powodów. Poniższe pakiety instalacyjne są dostępne dla poszczególnych komponentów ESET Security Management Center:

Komponenty główne

Serwer ESMC

Konsola internetowa ESMC

Agent ESET Management (musi być zainstalowany na komputerach klienckich, może być zainstalowany na serwerze ESMC)

Komponenty opcjonalne

RD Sensor

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

Serwer proxy Apache HTTP

Narzędzie Mirror Tool

Instrukcje uaktualniania programu ESET Remote Administrator do najnowszej wersji (ESMC 7.2) zawiera ten artykuł bazy wiedzy.