Rozmiar sprzętu i infrastruktury

Serwer ESET Security Management Center powinien spełniać następujące wymagania sprzętowe przedstawione w tabeli poniżej.

Instancja serwera SQL może współużytkować zasoby z serwerem ESMC w celu zmaksymalizowania wydajności i zminimalizowania opóźnień. Uruchom serwer ESMC oraz serwer bazy danych na jednym urządzeniu, aby zwiększyć wydajność ESMC.

Liczba klientów

Serwer ESMC + serwer bazy danych SQL

Rdzenie CPU

RAM (GB)

Dysk1

Dysk IOPS2

Do 1.000

4

4

Pojedynczy

500

5.000

8

8

1.000

10,000 3

8

16

 

Oddzielny

2.000

50.000

16

32

10 000

100.000

16

32+

20.000

Zalecenia dotyczące dysku

1 dysk pojedynczy / oddzielny: Zalecamy instalację bazy danych na osobnym dysku dla systemów z ponad 10 000 klientów.

oWydajność serwera SQL jest wyższa, jeśli pliki dziennika bazy danych oraz transakcji umieszczone są na osobnych dyskach, najlepiej oddzielnych fizycznych dyskach SSD.

oNależy korzystać z dysków SSD klasy enterprise z wysoką liczbą IOPS f lub systemów zapewniających wysoką wydajność.

2 operacje We/Wy (całkowita operacja we/wy na sekundę) — minimalna wymagana wartość.

3 Zobacz przykładowy scenariusz dla środowiska z 10 000 klientów.

Zalecamy około 0,2 IOPS na podłączonego klienta, jednak liczba całkowita nie powinna być niższa niż 500.

Liczbę IOPS dysku można sprawdzić za pomocą narzędzia diskspd, korzystając z polecenia:

Liczba klientów

Polecenie

Do 5.000 klientów

diskspd.exe -c1000M -b4K -d120 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

Powyżej 5000 klientów

diskspd.exe -c10000M -b4K -d600 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

Użyj dysków SSD, gdyż są one znacznie szybsze niż standardowe dyski HDD.

Pojemność 100 GB jest wystarczająca dla dowolnej liczby klientów. Jeśli często wykonujesz kopie zapasowe bazy danych, możesz potrzebować większej pojemności.

Nie korzystaj z dysku sieciowego, ponieważ jego działanie spowolni ESMC.

 

important

WAŻNE

Dysk to czynnik mający największy wpływ na wydajność ESMC.