ESET Security Management Center API

ServerApi programu ESET Security Management Center (ServerApi.dll) to interfejs programowania aplikacji — zestaw funkcji i narzędzi służących do tworzenia niestandardowych aplikacji spełniających konkretne potrzeby. Dzięki temu interfejsowi aplikacja może mieć niestandardowy interfejs użytkownika oraz zapewniać niestandardowe możliwości (funkcje, działanie), które zwykle wykonuje się w konsoli internetowej ESMC, na przykład zarządzanie programem ESET Security Management Center, generowanie i odbieranie raportów itp.

Więcej informacji oraz przykłady w języku C, a także listę dostępnych komunikatów JSON zawiera ta pomoc online:

Interfejs API programu ESMC 7