Dedykowane konto użytkownika bazy danych

Jeśli ma nie być używane konto SA (MS SQL) lub konto użytkownika root (MySQL), można utworzyć dedykowane konto użytkownika bazy danych. Dedykowane konto użytkownika jest używane tylko do uzyskiwania dostępu do bazy danych ESMC. Zalecamy utworzenie dedykowanego konta użytkownika bazy danych na serwerze bazy danych przed rozpoczęciem instalacji programu ESET Security Management Center. Przy użyciu tego konta konieczne jest też utworzenie pustej bazy danych programu ESET Security Management Center.

note

Uwaga

Istnieje minimalny zestaw uprawnień, które należy przydzielić dedykowanemu kontu użytkownika bazy danych.

Szczegółowy przewodnik dotyczący konfigurowania bazy danych i konta użytkownika serwerów MS SQL i MySQL znajduje się w naszym artykule bazy wiedzy.

MySQL — uprawnienia użytkownika:

ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EXECUTE, INDEX, INSERT, LOCK TABLES, SELECT, UPDATE, TRIGGER — więcej informacji na temat uprawnień MySQL można znaleźć pod adresem http://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html.

Microsoft SQL Server — role na poziomie bazy danych:

Użytkownik bazy danych ESMC musi być członkiem roli bazy danych db_owner. Więcej informacji na temat ról na poziomie bazy danych programu Microsoft SQL Server zawiera artykuł https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189121%28v=sql.100%29.aspx