Tworzenie kopii zapasowej/uaktualnianie serwera bazy danych oraz migracja bazy danych ESMC

Program ESET Security Management Center używa bazy danych do przechowywania danych klientów. Poniższe sekcje zawierają szczegółowe informacje o tworzeniu kopii zapasowych, uaktualnianiu i migracji bazy danych serwera ESMC (serwera ERA lub serwera proxy ERA 6.x w przypadku używania wersji 6.x) lub bazy danych komponentu MDM:

Jeśli nie ma bazy danych skonfigurowanej na potrzeby używania z serwerem ESMC, można użyć programu Microsoft SQL Server Express dołączonego do instalatora. Instalator kompleksowy programu ESMC 7.W wersji 2Instalator kompleksowy domyślnie instaluje produkt Microsoft SQL Server Express 2019. Jeśli używasz starszej wersji systemu Windows (Server 2012 lub SBS 2011), domyślnie zainstalowany zostanie produktMicrosoft SQL Server Express 2014.

Jeśli zainstalowana jest starsza, nieobsługiwana baza danych (MySQL 5.5 lub MSSQL 2008), uaktualnij bazę danych do zgodnej wersji przed przystąpieniem do uaktualniania serwera ESMC.

note

Uwaga

Komponent serwera proxy ERA z wersji 6 został zastąpiony usługą serwera proxy zewnętrznej firmy ze względu na zmianę protokołu replikacji agenta. Nie należy przeprowadzać migracji bazy danych serwera proxy między wersjami 6.x a 7.

Czy uaktualniasz środowisko z serwerem proxy ERA?

Muszą być spełnione następujące wymagania związane z programem Microsoft SQL Server:

Należy zainstalować obsługiwaną wersję programu Microsoft SQL Server. Podczas instalacji wybierz opcję uwierzytelniania Tryb mieszany.

Jeśli program Microsoft SQL Server jest już zainstalowany, ustaw w opcji uwierzytelnienia Tryb mieszany (Uwierzytelnianie programu SQL Server i Uwierzytelnianie Windows). Aby to zrobić, wykonaj działania opisane w tym artykule bazy wiedzy. Jeśli chcesz logować się do programu Microsoft SQL Server przy użyciu uwierzytelniania systemu Windows, wykonaj czynności opisane w tym artykule z bazy wiedzy.

Zezwól na połączenia TCP/IP z programem SQL Server. Aby to zrobić, wykonaj działania opisane w tym artykule bazy wiedzy, rozpoczynając od części II. Zezwalanie na połączenia TCP/IP z programem SQL Server.

note

Uwaga

Aby można było skonfigurować program Microsoft SQL Server (bazy danych i użytkowników), a także nim zarządzać i administrować, należy pobrać program SQL Server Management Studio (SSMS).

Zalecamy, aby nie instalować programu SQL Server na kontrolerze domeny (np. w przypadku korzystania z systemu Windows SBS/Essentials). Zalecamy zainstalowanie programu ESET Security Management Center na innym serwerze lub niezaznaczanie komponentu SQL Server Express podczas instalacji (wymaga to uruchomienia bazy danych ESMC na istniejącym serwerze SQL lub MySQL).

 

Migracja bazy danych ESMC

Poniższe instrukcje dotycząc migracji bazy danych ESMC między różnymi instancjami programu SQL Server (dotyczy to również migracji do innych wersji programu SQL Server lub migracji do programu SQL Server zainstalowanego na innym komputerze):

Procedura migracji programu MS SQL Server

Procedura migracji programu MySQL Server