Łączenie serwera ESMC lub komponentu MDM z bazą danych

Wykonaj poniższe czynności na komputerze z zainstalowanym serwerem ESMC lub komponentem ESMC MDM, aby połączyć go z bazą danych.

1.Zatrzymaj usługę serwera ESMC/komponentu MDM.

2.Znajdź plik startupconfiguration.ini

oW systemie Windows Vista i nowszych:
Serwer:

%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini
 MDMCore:
%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oWe wcześniejszych wersjach systemu Windows:
Serwer:

%ALLUSERSPROFILE %\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini
 MDMCore:
%ALLUSERSPROFILE %\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oW systemie Linux:
Serwer:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
 MDMCore:
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/startupconfiguration.ini

3.Zmień ciąg połączenia z bazą danych w pliku startupconfiguration.ini serwera ESMC/komponentu MDM

oSkonfiguruj adres i port nowego serwera bazy danych.

oUstaw nową nazwę użytkownika i hasło ESMC w ciągu połączenia.

Efekt końcowy powinien wyglądać następująco:
 

note

Uwaga

W poniższej konfiguracji należy zawsze wymieniać:

TARGETHOST zastąp adresem serwera docelowej bazy danych

TARGETERADBNAME zastąp nazwą docelowej bazy danych ESMC (po migracji)

TARGETERALOGIN zastąp nazwą użytkownika nowej bazy danych ESMC na docelowym serwerze bazy danych

TARGETERAPASSWD zastąp hasłem nowego użytkownika bazy danych ESMC na docelowym serwerze bazy danych

oMS SQL:

DatabaseType=MSSQLOdbc

DatabaseConnectionString=Driver=SQL Server;Server=TARGETHOST,1433;Uid=TARGETERALOGIN;Pwd={TARGETERAPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETERADBNAME;

oMySQL:

DatabaseType=MySqlOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver;Server=TARGETHOST;Port=3306;User=TARGETERALOGIN;
Password={TARGETERAPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETERADBNAME;

 

4.Uruchom serwer ESMC lub komponent MDM ESMC i sprawdź, czy usługa działa prawidłowo.