Instalacja komponentów w systemie Windows

Wiele scenariuszy instalacji wymaga zainstalowania różnych komponentów ESET Security Management Center na różnych komputerach na potrzeby obsługi architektur sieci, w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności i z innych powodów. Poniższe pakiety instalacyjne są dostępne dla poszczególnych komponentów ESET Security Management Center:

Komponenty główne

Serwer ESMC

Konsola internetowa ESMC

Agent ESET Management (musi być zainstalowany na komputerach klienckich, może być zainstalowany na serwerze ESMC)

Komponenty opcjonalne

RD Sensor

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

Serwer proxy Apache HTTP

Narzędzie Mirror Tool

Instrukcje uaktualniania programu ESET Remote Administrator do najnowszej wersji (ESMC 7.2) zawiera ten artykuł bazy wiedzy.

Aby uruchomić instalację w wybranym języku, należy uruchomić instalator MSI danego komponentu programu ESMC przy użyciu wiersza polecenia.

Poniżej przedstawiono przykład objaśniający sposób uruchomienia instalacji w języku słowackim:

msi_lang_cmd

W celu wskazania wybranego języka należy, w którym ma zostać uruchomiony instalator, należy podać odpowiedni parametr TRANSFORMS zgodnie z poniższą tabelą:

Język

Kod

Angielski (Stany Zjednoczone)

en-US

Arabski (Egipt)

ar-EG

Chiński uproszczony

zh-CN

Chiński tradycyjny

zh-TW

Chorwacki (Chorwacja)

hr-HR

Czeski (Czechy)

cs-CZ

Francuski (Francja)

fr-FR

Francuski (Kanada)

fr-CA

Niemiecki (Niemcy)

de-DE

Grecki (Grecja)

el-GR

Węgierski (Węgry)*

hu-HU

Indonezyjski (Indonezja)*

id-ID

Włoski (Włochy)

it-IT

Japoński (Japonia)

ja-JP

Koreański (Korea)

ko-KR

Polski (Polska)

pl-PL

Portugalski (Brazylia)

pt-BR

Rosyjski (Rosja)

ru-RU

Hiszpański (Chile)

es-CL

Hiszpański (Hiszpania)

es-ES

Słowacki (Słowacja)

sk-SK

Turecki (Turcja)

tr-TR

Ukraiński (Ukraina)

uk-UA

* W tym języku jest dostępny jedynie produkt. Pomoc online jest niedostępna.