Instalacja narzędzia RD Sensor

W celu przeprowadzenia instalacji komponentu RD Sensor w systemie Windows należy wykonać poniższe działania:

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET Security Management Center w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESMC. (rdsensor_x86.msi lub rdsensor_x64.msi).

2.Sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania wstępne.

3.Aby rozpocząć instalację, dwukrotnie kliknij plik instalacyjny narzędzia RD Sensor.

4.Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij opcję Dalej.

5.Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych firmie ESET, możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

6.Wybierz miejsce instalacji narzędzia RD Sensor i kliknij kolejno opcje Dalej > Zainstaluj.