Instalacja serwera proxy HTTP

Serwer proxy HTTP — informacje

Serwer proxy HTTP zastąpił komponent serwera proxy ERA 6.x. Jego zadaniem jest przekazywanie zaszyfrowanej komunikacji między agentem ESET Management a serwerem ESMC. Domyślnie program ESMC jako serwera proxy HTTP używa serwera proxy Apache HTTP.

Serwera proxy HTTP należy używać tylko w przypadku braku widoczności sieciowej między agentami ESET Management a serwerem ESMC. Serwer proxy HTTP nie agreguje komunikacji ani nie zmniejsza ruchu sieciowego.

Zalecane jest zainstalowanie agenta ESET Management na komputerze z serwerem proxy HTTP, ale nie jest to wymagane. Agent ESET Management nie może zarządzać aplikacją serwera proxy HTTP (konfigurować jej).

Architektura serwera proxy HTTP

Architektura serwera proxy Apache HTTP

Zaawansowane scenariusze dotyczące serwera proxy HTTP

Przed instalacją

W przypadku uaktualniania istniejącego środowiska należy wykonać procedurę uaktualniania.

important

WAŻNE

Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESMC nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESMC i wymagające uwierzytelniania nie będzie działać.

Jeśli port domyślny używany dla konsoli internetowej lub agenta zostanie zmieniony, może być konieczna korekta ustawień zapory. W przeciwnym razie instalacja może się nie powieść.

Instalacja i konfiguracja

Serwer proxy Apache HTTP można zainstalować za pomocą osobnego instalatora lub instalatora kompleksowego ESMC.

Instalacja za pomocą instalatora kompleksowego wymaga pobrania całego pakietu, ale jest prostsza. Należy uruchomić pobrany instalator i wybrać tylko opcję instalacji Serwer proxy Apache HTTP. Po zainstalowaniu serwera Apache należy go skonfigurować.

Instalacja za pomocą instalatora autonomicznego jest bardziej złożona, ale wymaga pobrania tylko kilku MB danych. Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi instalacji i konfiguracji.

 

Konfigurowanie serwera proxy HTTP dla dużej liczby klientów

Jeśli używasz 64-bitowego serwera proxy Apache HTTP, możesz zwiększyć limit wątków swojego serwera Apache HTTP Proxy. Edytuj plik konfiguracyjny httpd.conf w folderze Apache HTTP Proxy. Znajdź następujące ustawienia w pliku i zaktualizuj wartości, aby dopasować je do liczby klientów.

Zamień przykładową wartość 5000 potrzebną liczbą. Maksymalna wartość to 32000.

ThreadLimit 5000

ThreadsPerChild 5000

 
Nie zmieniaj pozostałej części pliku.