Dezinstalacja Agenta i rozwiązywanie problemów dotyczących Agenta

Agent ESET Management może zostać odinstalowany na kilka sposobów.

Zdalna dezinstalacja przy użyciu konsoli internetowej ESMC

1.Zaloguj się w konsoli internetowej ESMC.

2.W okienku Komputery wybierz komputer, z którego chcesz usunąć agenta ESET Management, i kliknij pozycję Nowe zadanie.

Możesz też wybrać wiele komputerów, zaznaczając odpowiednie pola wyboru i klikając kolejno pozycje Czynności > Nowe zadanie.

3.Wpisz nazwę zadania.

4.Z menu rozwijanego Kategoria zadania wybierz pozycję ESET Security Management Center.

5.Z menu rozwijanego Zadanie wybierz pozycję Zatrzymanie zarządzania (odinstalowanie agenta ESET Management).

6.Zapoznaj się z podsumowaniem zadania i kliknij przycisk Zakończ.

Element wyzwalający zostanie utworzony automatycznie z przypisanym wykonaniem „jak najszybciej”. Aby zmienić Typ elementu wyzwalającego, kliknij opcję Zadania > kliknij zadanie klienta, wybierz opcję Pokaż szczegóły > wybierz kartę Elementy wyzwalające > kliknij element wyzwalający i wybierz opcję Edytuj.

note

Uwaga

Zapoznaj się z sekcją Zadania klienta w Przewodniku administratora.

Dezinstalacja lokalna

1.Połącz się z komputerem pełniącym rolę punktu końcowego, z którego chcesz usunąć agenta ESET Management (na przykład przy użyciu protokołu RDP).

2.Wybierz kolejno pozycje Panel sterowania > Programy i funkcje, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Agent ESET Management.

3.Kliknij kolejno pozycje Dalej > Usuń i postępuj zgodnie z instrukcją dezinstalacji.

important

WAŻNE

Jeśli hasło nie zostało skonfigurowane przy użyciu zasad agentów ESET Management, podczas dezinstalacji należy wpisać hasło. Można też wyłączyć zasady przed rozpoczęciem dezinstalacji agenta ESET Management.

Rozwiązywanie problemów z dezinstalacją agenta ESET Management

Pliki dziennika zawierają informacje dotyczące agenta ESET Management.

Agenta ESET Management można odinstalować, używając dezinstalatora firmy ESET lub przeprowadzając tę operację w sposób niestandardowy (np. usuwając pliki, usługę agenta ESET Management i wpisy w rejestrze). Jeśli na tym samym komputerze znajduje się punkt końcowy produktu ESET, nie będzie można wykonać tego działania ze względu na włączoną technologię Self-Defense.