Architektura

ESET Security Management Center to nowa generacja systemu zdalnego zarządzania, która znacznie się różni od wcześniejszych wersji programu ERA. Ponieważ architektura różni się całkowicie, program ESET Security Management Center 7 jest tylko częściowo zgodny wstecznie z programem ERA 6 i nie jest zgodny wstecznie z programem ERA 5. Została jednak zachowana zgodność z wcześniejszymi wersjami produktów zabezpieczających firmy ESET.

Wraz z wprowadzeniem programu ESET Security Management Center firma ESET opracowała nową generację produktów zabezpieczających oraz nowy system licencjonowania.

Aby przeprowadzić całkowite wdrożenie pakietu rozwiązań zabezpieczających firmy ESET, należy zainstalować te komponenty (platforma Windows i Linux):

Serwer ESMC

Konsola internetowa ESMC

Agent ESET Management

Wymienione niżej komponenty pomocnicze są opcjonalne. Zalecamy jednak zainstalowanie ich w celu zapewnienia optymalnej wydajności oprogramowania w sieci:

Serwer proxy

RD Sensor

Serwer proxy Apache HTTP

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

 

Komponenty ESMC komunikują się z serwerem ESMC za pomocą certyfikatów. Więcej informacji na temat certyfikatów w ESMC zawiera ten artykuł w bazie wiedzy.

Przegląd elementów infrastruktury

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd elementów infrastruktury ESMC oraz ich najważniejsze funkcje:

Funkcjonalność

Serwer ESMC

Agent ESET Management

Produkt zabezpieczający ESET

Serwer proxy HTTP

Serwery ESET

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

Zdalne zarządzanie produktami zabezpieczającymi firmy ESET (tworzenie polityk, zadań, raportów itd.)

x

x

x

x

x

Komunikacja z serwerem ESMC oraz zarządzanie produktem zabezpieczającym firmy ESET na urządzeniu klienckim

x

x

x

x

Udostępnianie aktualizacji, weryfikacja licencji

x

x

x

x

x

Buforowanie i przekazywanie aktualizacji (silnik detekcji, instalatory, moduły)

x

x

x

x

Przekazywanie ruchu sieciowego pomiędzy agentem ESET Management a serwerem ESMC

x

x

x

x

x

Zabezpieczanie urządzenia klienckiego

x

x

x

x

x

Zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi

x

x

x

x

x