Konsola internetowa

Konsola internetowa ESMC to interfejs użytkownika obsługiwany w przeglądarce internetowej. Pozwala on na zarządzanie rozwiązaniami zabezpieczającymi firmy ESET w środowisku użytkownika. Umożliwia wyświetlanie podsumowania stanu klientów w danej sieci i może być używana do zdalnego wdrażania rozwiązań ESET na niezarządzanych komputerach. Dostęp do konsoli internetowej uzyskiwany jest przy użyciu przeglądarki internetowej (patrz Obsługiwane przeglądarki internetowe). Jeśli zdecydujesz się, by serwer sieciowy był dostępny przez Internet, możesz używać programu ESET Security Management Center z praktycznie dowolnego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia.

Na potrzeby konsoli internetowej jako serwer HTTP używany jest serwer Apache Tomcat. W przypadku korzystania z serwera Tomcat dostępnego w pakiecie w instalatorze produktu ESET lub urządzenia wirtualnego w konsoli internetowej obsługiwane są wyłącznie połączenia w ramach protokołu TLS 1.2 i 1.3.

scheme_sever_webconsole_sm