Wymagania wstępne dotyczące agenta — system Linux

Aby można było zainstalować komponent agenta ESET Management w systemie Linux, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań wstępnych:

Wymagania wstępne dotyczące wspomaganej instalacji serwerowej agenta

Dostępny w sieci komputer pełniący rolę serwera, na którym zainstalowano serwer ESMC i konsolę internetową ESMC

Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji biblioteki OpenSSL (1.1.1). Najniższa obsługiwana wersja biblioteki OpenSSL to openssl-1.0.1e-30. Jednocześnie w systemie może być zainstalowanych więcej wersji biblioteki OpenSSL. Co najmniej jedna obsługiwana wersja musi być zainstalowana w systemie.

oAby sprawdzić bieżącą wersję domyślną, możesz użyć polecenia openssl version.

oMożesz też wyświetlić wszystkie wersje biblioteki OpenSSL zainstalowane w systemie. W tym celu sprawdź końcówki nazw plików wyświetlonych przy użyciu polecenia sudo find / -iname *libcrypto.so*

oUżytkownicy systemu Fedora Linux powinni użyć pakietu compat-openssl10.

Wymagania wstępne dotyczące instalacji offline agenta

Dostępny w sieci komputer pełniący rolę serwera, na którym zainstalowano serwer ESMC

Musi istnieć certyfikat dla agenta

Musi istnieć klucz publiczny urzędu certyfikacji

Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji biblioteki OpenSSL (1.1.1). Najniższa obsługiwana wersja biblioteki OpenSSL to openssl-1.0.1e-30. Jednocześnie w systemie może być zainstalowanych więcej wersji biblioteki OpenSSL. Co najmniej jedna obsługiwana wersja musi być zainstalowana w systemie.

oAby sprawdzić bieżącą wersję domyślną, możesz użyć polecenia openssl version.

oMożesz też wyświetlić wszystkie wersje biblioteki OpenSSL zainstalowane w systemie. W tym celu sprawdź końcówki nazw plików wyświetlonych przy użyciu polecenia sudo find / -iname *libcrypto.so*

oUżytkownicy systemu Fedora Linux powinni użyć pakietu compat-openssl10.

 

note

Uwaga

W przypadku systemu Linux CentOS zalecana jest instalacja pakietu policycoreutils-devel. Aby zainstalować pakiet, należy uruchomić polecenie:

yum install policycoreutils-devel