Migration Tool

Pomocí tohoto nástroje je možné přemigrovat pouze některá data. Jejich přehled a srovnání s nástrojem Migration Assistant naleznete v této kapitole.

warning

Varování

Vždy je nutné použít migrační nástroj ve verzi, která odpovídá verzi ESMC, na kterou se chystáte přejít. Více informací o verzi jednotlivých komponent ESMC infrastruktury naleznete v Databázi znalostí.

Po nainstalování ESET Management Agenta na stanici, na které běží bezpečnostní produkt ve verzi 5.x nebo starší, se již nebude připojovat ke starému ESMC serveru. Je to z důvodu, že se klient přestane k ERA 5.x připojovat. Agent změní konfiguraci produktu a nastaví mu v poli pro server vzdálené správy adresu: localhost / 2225.

Stáhněte si a spusťte ESET Remote Administrator Migration Tool.

Nainstalujte si Microsoft Visual C++ 2017 x86, který je vyžadován pro korektní běh nástroje. Instalační balíček naleznete ve staženém .zip archivu nástroje Migration Tool.

Migrační nástroj spusťte jako administrátor přímo na serveru, kde běží ERA 5.x sever. Není možné migrační nástroj spustit ze vzdálené stanice.

note

Poznámka

Po dokončení migrace doporučujeme zkontrolovat přenesená data (počítače, statické skupiny, politiky atp.) a ujistěte se, že výsledek odpovídá vašemu očekávání. V případě nesrovnalostí politiky upravte ručně, nebo vytvořte nové.

Pokud se v průběhu migrace vyskytne chyba, zapíše se do protokolu migration.log, který se vytvoří se stejné složku odkud jste nástroj spustili. Pokud máte do složky pouze přístup pro čtení, protokol se rovnou zobrazí. To samé se stane v případě, kdy nemáte dostatek místa na disku pro vytvoření protokolu.

migration_tool_1

V dalších kapitolách máme popsány nejčastější migrační scénáře:

Migrační scénář č.1 – tento scénář pokrývá migraci ERA 5.x na jiný server ESMC 7.x.

Migrační scénář č. 2 – tento scénář pokrývá migraci ESMC 5 na ERA 7, který chcete provozovat na stejném serveru.

Migrační scénář č. 3 – tento scénář určený výhradně pro zkušené uživatele pokrývá migraci na ESMC 7 při současném běhu ERA 5.x na stejném počítači. Stanice se budou připojovat ke starému serveru do chvíle, než na ně nasadíte ESET Management Agenty.