Migrace z ERA 5

Pokud se chystáte na migraci ERA 5 na ESET Security Management Center 7, můžete k tomu použít jeden z níže uvedených nástrojů.

Migration Assistant je nástroj určený pro SMB prostředí. Účelem tohoto nástroje je provést vás instalací ESET Security Management Center 7.2, zkontrolovat stávající konfiguraci serveru, přemigrovat data z ERA Serveru ve verzi 5.x, a vypnutím starého ESMC Serveru.

Migration Tool vám pomůže překonvertovat data z ERA 5.x do intermediate databáze, kterou je následně možné importovat do ESMC 7.x.

note

Poznámka

Oba výše uvedené nástroje (Migration Assistant a Migration Tool) jsou dostupné pouze pro operační systém Microsoft Windows a podporují migraci výhradně na této platformě.

Níže uvádíme srovnávací tabulku obou nástrojů:

 

Migration Assistant

Migration Tool

Migrované objekty

 

 

Statické skupiny 1

Licence

x

Politiky 2

HTTP Proxy

  3

x

Nastavení aktualizace

x

Počítače

x

Přehledy

x

x

Protokoly

x

  4

Úlohy 5

x

x

Hrozby

x

x

Uživatelé

x

Parametrické skupiny 5

x

x

Server s podřízenými servery 6

x

x

Možnosti migrace

 

 

Spuštění na serveru, kde je nainstalován ERA Server 5.x 7

Spuštění na jiném serveru, kde poběží ESMC 7 7

Migrace na stejném serveru 7

Migrace na jiný server 7

Integrovaný průvodce instalací nového ESMC 7 serveru

x

1 Struktura statických skupin zůstane zachována. Ignorovány jsou statické skupiny získané synchronizací s Active Directory.

2 Nemáte-li v politikách ERA 5 sofistifikovaná nastavení, doporučujeme politiky v ESMC 7 vytvořit zcela znovu. Při migraci politik pamatujte na to, že:

Přenesou se pouze nastavení, nikoli vztahy mezi politikami a zařízeními.

Po přemigrování politik bude nutné politiky přiřadit odpovídajících skupinám nebo klientům.

Vypustí se hierarchie politik. Příznak Přepsat bude nahrazen příznakem vynutit z produktu ESMC 7.

Pokud v ERA politice bylo nastavení pro více produktů, pro každý produkt se v ESMC vytvoří samostatná politika.

3 Nastavení HTTP Proxy se z politiky odstraní a Proxy nainstalovaná společně s ESMC serverem se použije na výchozí.

4 Přemigrují se následující typy protokolů: Zachycené hrozby (Detekce), protokoly kontrol, protokol firewallu, správy zařízení, filtrování obsahu webu a události.

5 Z důvodu změn v návrhu a fungování dynamických skupin (představených již v ERA 6.x) není možné do ESMC přemigrovat parametrické skupiny.

6 Není podporována migrace ERA 5.x serverů s podřízenými servery.

7 Oba nástroje, Migration Assistant i Migration Tool, je nutné nejprve spustit na serveru, kde běží ERA server ve verzi 5.x. Následně již můžete pokračovat migrací na ESMC Server ve verzi 7 a to bez ohledu na to, zda nový server poběží na stejném stroji jako ERA nebo jiném.