Instalace/Aktualizace

ESET Security Management Center (ESMC) je aplikace navržená pro správu bezpečnostních produkty ESET na stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa v síti. Prostřednictvím ESET Security Management Center můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a detekce v síti.

ESET Security Management Center neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu, tu zajišťuje bezpečnostní produkt ESET nainstalovaný na cílovém zařízení. V závislosti na platformě se může jednat například o ESET Endpoint Security pro ochranu stanic a mobilních zařízení nebo ESET File Security pro Microsoft Windows Server.

ESET Security Management Center je založen na těchto principech:

1.Centrální správa – celou vaši síť můžete konfigurovat i sledovat z jednoho místa,

2.Škálovatelnost – systém můžete nasadit v malých sítích stejně tak je navržen pro běh ve velkých podnikových prostředích. Snadno ESET Security Management Center upravíte vaší rostoucí infrastruktuře.

ESET Security Management Center podporuje novou generaci bezpečnostních produktů ESET, ale poskytuje také částečnou zpětnou kompatibilitu pro starší verze produktů.

Nápověda ESET Security Management Center vás seznámí s produktem. Doporučujeme vám nejprve prostudovat níže uvedené kapitoly a seznámit se s nejčastěji používanými součástmi ESET Security Management Center:

Architektura ESET Security Management Center

Migration Assistant

Instalace

Aktualizace

Správa licence

Vzdálené nasazení a nasazení Agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM

První kroky po instalaci ESET Security Management Center

Administrátorská příručka