Rozdíl mezi Apache HTTP Proxy, Mirror Toolem a přímou konektivitou do internetu

Produkty ESET vyžadují konektivitu do internetu k tomu, aby si mohly stahovat aktualizace detekčního jádra, programových modulů, ověřovat licenční údaje a vyměňovat data v rámci technologie ESET LiveGrid® (více naleznete v tabulce níže).

ESET Security Management Center/ESET Management Agent stahuje veškeré instalační balíčky z online ESET repozitáře. Po stažení na klientskou stanici se zahájí instalace.

Po dokončení instalace je nutné produkt ESET aktivovat, což znamená, že se musí spojit s aktivačním serverem pro ověření licenčních údajů. Následně si program z internetu pravidelně stahuje aktualizace detekčního jádra a programových modulů.

Systém včasného varování ESET LiveGrid® pomáhá společnosti ESET získávat data o nových infiltracích, díky čemuž dokáže pohotově chránit zákazníky. Prostřednictvím tohoto systému jsou zároveň odesílány nové detekce do výzkumných laboratoří ESET k analýze a dalšímu zpracování.

Největší dopad na síťový provoz mají aktualizace modulů produktu. Za měsíc si každý ESET produkt stáhne přibližně 23,9 MB dat (aktualizace detekčních a programových modulů).

ESET LiveGrid® data (přibližně 22,3 MB) a soubor s informací o verzi detekčního jádra (maximálně 11 KB) není možné ukládat do cache.

Existují dva typy aktualizací – level a nano. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

Snížit zatížení na síťový provoz a distribuovat aktualizace detekčních modulů ve své síti můžete použitím Apache HTTP Proxy nebo Mirror Toolu (dostupný pro Windows a Linux).

note

Poznámka

Postup pro nastavení Mirror Tool chainingu (konfiguraci Mirror Toolu tak, aby stahoval aktualizace z jiného Mirror Toolu), naleznete v Databázi znalostí.

 

Komunikace produktů ESET

Komunikace

Frekvence

Dopad na síťový provoz

Komunikace prostřednictvím proxy

Možnost cachování komunikace1

Mirror2

Funkčnost v offline prostředí

Nasazení agenta (push instalace / online balíček z repozitáře)

Jednou

Přibližně
50 MB/klient

ANO

ANO3

NE

ANO (GPO / SCCM, upravený instalační balíček)4

Instalace bezpečnostního produktu (z repozitáře)

Jednou

Přibližně
100 MB/klient

ANO

ANO3

NE

ANO (GPO / SCCM, instalace z URL)4

Aktualizace detekčního jádra / programových modulů

6+krát denně

23,9 MB za měsíc5

ANO

ANO

ANO

ANO (Offline Mirror Tool a vlastní HTTP server)6

Ověření verze stažením souboru update.ver

~8krát denně

2,6 MB za měsíc7

ANO

NE

-

-

Aktivace / kontrola licence

4krát denně

zanedbatelný

ANO

NE

NE

ANO (offline licenční soubor získaný na portále ESET Business Account)8

Cloudová reputace ESET LiveGrid®

Neustále

11 MB za měsíc

ANO

NE

NE

NE

1.Výhody cachování komunikace prostřednictvím Apache HTTP Proxy máme popsány v samostatné kapitole.

2.Efektivitu použití Mirror Toolu máme uvedenou v samostatné kapitole.

3.Při nové instalaci/aktualizaci doporučujeme instalovat nejprve jeden balíček od každé platformy, aby došlo k uložení všech balíčků do cache.

4.Pro nasazení ESET Management Agenta můžete ve velkých sítích použít doménovou politiku.

5.Prvotní aktualizace detekčních a programových modulů může být větší. Její velikost záleží na stáří instalačního balíčku (starší balíček nemůže obsahovat aktuální verzi modulů). Doporučujeme nejprve bezpečnostní produkt nainstalovat na jeden stroj a nechat jej aktualizovat.

6.Pokud nemá stanice přístup k internetu, Mirror Tool nedokáže stáhnout aktualizace modulů. Apache Tomcat můžete využít jako HTTP server, ze kterého si bude Mirror Tool stahovat aktualizace (dostupný je pro Windows a Linux.

7.Při každé kontrole modulů se stahuje a zpracovává soubor update.ver. Standardně bezpečnostní produkty ESET kontrolují dostupnost aktualizací každou hodinu. V tomto scénáři předpokládáme, že firemní počítač je zapnut 8 hodině denně. Velikost souboru update.ver je přibližně 11 kB.

8.Offline licenční klíč si na portále ESET License Administrator můžete vygenerovat jako vlastník licence nebo bezpečnostní administrator, případně si soubory vygenerujte na portále ESET Business Account.

 

note

Poznámka

Apache HTTP Proxy do cache neukládá aktualizace pro produkt ESET ve verzích 4 a 5. Takové stanice aktualizujte z Mirror Toolu, nebo na některé z nich vytvořte mirror server.