Databáze

V průběhu instalace ESMC Serveru je potřeba nastavit připojení k databázovému serveru. Při použití all-in-one instalačního balíčku můžete nainstalovat rovnou Microsoft SQL Server Express 2019. Pokud již máte vlastní Microsoft SQL Server, musí splňovat níže uvedené požadavky.

Podporované databázové servery

ESET Security Management Center podporuje následující databázové servery:

Microsoft SQL Server (Express i non-Express edice) 2012, 2014, 2016, 2017, 2019.

MySQL 5.6, 5.7, 8.0.

warning

Varování

MariaDB je výchozím databázovým systémem na některých linuxových distribucích a nainstaluje se automaticky místo MySQL.

MariaDB není ze strany ESET Security Management Center podporována!

Podporované databázové konektory

SQL Server: SQL Server, SQL Server Native Client 10.0, ODBC Driver pro SQL Server ve verzi 11, 13, 17.

MySQL: ODBC driver 5.1, 5.2, 5.3 (do verze 5.3.10), 8.0.16 a 8.0.17.

warning

Varování

Není podporován MySQL ODBC driver ve verzi 5.3.11, 8.0.0 – 8.0.15, 8.0.18 a novější.

Hardwarové požadavky na databázový server

Více informací naleznete v kapitole hardware a škálovatelnost infrastruktury.

Výkonová doporučení

Pro zajištění maximálního výkonu doporučujeme pro databázi ESET Security Management Center použít podporovaný Microsoft SQL Server. MySQL je ze strany ESET Security Management Center podporován, nicméně při práci s velkým množstvím dat na nástěnkách, v průběhu řešení detekcí nebo výběru klientů může docházet ke snížení výkonu systému. Na stejném hardware dokáže Microsoft SQL Server obsloužit výrazně více klientů než MySQL.

SQL databázový server můžete nainstalovat na:

Stejný stroj jako ESMC Server,

oStejný stroj, ale jiný disk,

Dedikovaný server určený výhradně pro SQL databázový server.

 

Při správě více než 10 000 klientů doporučujeme použít dedikovaný SQL databázový server.

Databáze

SMB zákazník

Enterprise zákazník

Limit počtu klientů

Windows

Linux

MS SQL Express

(volitelně)

5.000

 

MS SQL Server

Žádné

 

MySQL

10.000

Další informace

All-in-one instalační balíček ESMC 7.2 obsahuje Microsoft SQL Server Express 2019.

Mějte na paměti, že maximální velikost každé relační databáze v Microsoft SQL Server Express je 10 GB. Z důvodu tohoto limitu nedoporučujeme Microsoft SQL Server Express používat ve velkých sítích.

Neinstalujte SQL Server na doménový řadič (pokud se jedná například o Windows SBS / Essentials). V takovém případě doporučujeme ESET Security Management Center nainstalovat na jiný server, případně neinstalovat SQL Server Express a použít pro ESMC databázi jiný databázový server (například již existující MSSQL nebo MySQL).

Pokud chcete použít dedikovaný databázový uživatelský účet, který bude mít přístup výhradně k databázi ESMC, je nutné jej před zahájením instalace vytvořit a přidělit mu potřebná oprávnění. Podrobné informace naleznete v kapitole Vlastní databázový uživatel. Dále je nutné před zahájením instalace vytvořit ručně databázi, kterou bude ESET Security Management Center používat.

Pokud používáte MySQL, pro korektní běh ESET Security Management Center je potřeba upravit konfiguraci databázového serveru (Windows, Linux).

MS SQL Server pro Linux není podporován. Nicméně můžete ESMC Server běžící na Linuxu připojit k MS SQL Server provozovaný na Windows.

Pokud provozujete ESMC Server and MS SQL Server na samostatných strojích, můžete vynutit šifrované spojení do databáze.

ESMC Server ani jiná komponenta ESMC infrastruktury neprovádí zálohu databáze. Doporučujeme tedy databázi zálohovat ručně pro zabránění ztráty dat.

Clusterovaná databáze ve Windows prostředí je podporována pouze v případě MS SQL Server, nikoli MySQL.