Úloha pro aktualizaci součástí ESET Security Management Center

Před zahájením aktualizace

Doporučený postup pro aktualizaci ESMC infrastruktury je použít klientskou úlohu Aktualizace součástí ESMC. Před aktualizací si důkladně přečtěte informace uvedené v této kapitole.

note

Poznámka

ESMC7 vás automaticky upozorní na dostupnost nové verze ESMC serveru.

Další informace týkající se aktualizace ESET Security Management Center na nejnovější verzi máme popsány v Databázi znalostí.

Aktualizujete ERA/ESMC virtuální appliance?

Aktualizujete v prostředí s ERA Proxy?

hmtoggle_plus0ESMC Server instalovaný na failover clusteru
hmtoggle_plus0Důležité informace před aktualizací Apache HTTP Proxy na Microsoft Windows
hmtoggle_plus0Důležité informace před aktualizací Apache HTTP Proxy na virtuální appliance

 

important

Důležité

Tuto úlohu pro aktualizaci na ESMC 7.2 můžete použít pouze v případě, kdy provozujete ERA alespoň ve verzi 6.5. Pokud používáte starší verzi ERA 6.x, nejprve aktualizujte na ERA 6.5.

Před zahájením aktualizace si zazálohujte následující data:

Všechny certifikáty a certifikační autority)

Ze starého ESMC Serveru exportujte veřejné klíče certifikačních autorit do .der souborů a uložte je na externí úložiště.

Exportujte klientské certifikáty (ESET Management Agenta, ESMC Serveru) včetně privátního klíče do .pfx souboru a uložte je na externí úložiště.

Zazálohujte ERA/ESMC databázi. Pokud používáte nepodporovaný databázový server (MySQL 5.5 nebo MSSQL 2008), před zahájením aktualizace ESMC Serveru nejprve aktualizujte databázový server na některou z podporovaných verzí.

 

ESMC Server ve verzi 7.2 již nepodporuje 32-bitové stroje (x86 architekturu). Z tohoto důvodu aktualizace 32-bitového serveru ve verzi 6.5-7.0 na 7.2 selže.

Pokud jste již provedli aktualizaci a nyní ESMC nefunguje, reinstalujte všechny komponenty na původní verzi.

Abyste mohli provést aktualizaci, nejprve ESMC přemigrujte na 64-bitový server, a poté spusťte úlohu pro aktualizaci součástí.

ESMC 7.2 používá LDAPS jako výchozí protokol pro synchronizaci s Active Directory. Pokud jste aktualizovali starší verzi ESMC na ESMC 7.2 a používali serverovou úlohu na synchronizaci s Active Directory, provedení úlohy v ESMC 7.2 selže.

Pro aktualizaci bezpečnostního produktu ESET použijte klientskou úlohu pro instalaci aplikace. Při vytváření úlohy vyberte nejnovější verzi balíčku, který bude použit pro aktualizaci stávající instalace.

Průběh aktualizace

1.Aktualizujte ESMC server – jako cílový počítač klientské úlohy pro aktualizaci součástí ESET Security Management Center vyberte stanici, na které máte nainstalován ESMC server.
 

warning

Varování

Při aktualizaci ERA 6.x nejprve aktualizujte serverovou část na ESMC, následně agenty. ESET Management Agent 7.x používá nový replikační protokol, který není kompatibilní s ERA serverem 6.x.

 

2.Vyberte si několik klientů (ideálně zástupce z od každého OS / architektury) a spusťte na nich úlohu pro aktualizaci součástí ESET Security Management Center.

Pro snížení zatížení sítě doporučujeme využít k distribuci aktualizací Apache HTTP Proxy nebo jinou transparentní proxy s aktivní cache. Při jejím použití se instalační balíček z internetu stáhne pro každou platformu pouze jednou. Následně již bude distribuován právě z cache v rámci vaší lokální sítě.

3.Pokud se vám stanice po aktualizování ESET Management Agentů korektně připojují k ESMC serveru, aktualizujte zbývající část infrastruktury.

 

note

Poznámka

Pro aktualizaci ESET Management Agentů na všech spravovaných počítačích vyberte jako cíl klientské úlohy pro aktualizaci součástí ESET Security Management Center nejnadřazenější statickou skupinu Všechna zařízení. Na počítačích, na kterých již proběhla aktualizace, se úloha opětovně neprovede.

Seznam komponent, které je možné aktualizovat:

ESMC Server

ESET Management Agent

ESMC Web Console – možné pouze v případě, kdy jste Apache Tomcat nainstalovali do výchozí složky (platí pro Windows, Linux i ESMC virtuální appliance. Příklad /var/lib/tomcat8/webapps/, /var/lib/tomcat7/webapps/, /var/lib/tomcat/webapps/).

warning

Varování

oV průběhu aktualizace ESMC Web Console prostřednictvím úlohy pro aktualizaci komponent nedojde k aktualizaci Apache Tomcat.

oAktualizace ESMC Web Console se nezdaří, pokud jste Apache Tomcat nainstalovali do vlastního umístění.

oWeb Console není možné automaticky aktualizovat prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku nebo klientské úlohy na aktualizaci součástí ESMC, pokud jste nainstalovali vlastní verzi Apache Tomcat (ručně nainstalovali službuTomcat).

ESMC Mobile Device Connector Pokud používáte MDC, nejprve jej aktualizujte na verzi 6.5, a poté na verzi 7.2.

Následující komponenty je nutné aktualizovat ručně:

Apache Tomcat (doporučujeme udržovat webový server aktuální)

Databázový server

Apache HTTP Proxy (například prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku)

ESET Rogue Detection Sensor – aktualizaci proveďte nainstalováním novější verze přes stávající (viz postup pro Windows nebo Linux). Pokud jste instalovali RD Sensor společně se starší verzí ESMC 7.x, není nutné provádět jeho aktualizaci. Od té doby jsme nevydali novější verzi.

Řešení problémů

warning

Varování

Pokud aktualizace ESMC Serveru nebo Web Console selže, nebude možné se vzdáleně do konzole přihlásit. Při aktualizaci doporučujeme mít fyzický přístup k serveru, na kterém běží ESMC Server/ESMC Web Console. Pokud nemůžete zajistit fyzický přístup k serveru, ujistěte se, že jste na server vzdáleně připojeni pod účtem s administrátorským oprávněním. Před zahájením aktualizace doporučujeme provést zálohu databáze (ESMC Serveru, resp. Mobile Device Connector). Pro zálohování Virtual Appliance použijte snapshot nebo si vytvořte klon virtuálního počítače.

Na počítači, na kterém provádíte aktualizaci, se ujistěte, že máte přístup k ESET/ESMC repozitáři.

Opětovné spuštění úlohy pro aktualizaci součástí ESET Security Management Center selže, pokud již byla alespoň jedna komponenta aktualizována na novější verzi.

Pokud úloha z neznámého důvodu selže, aktualizujte komponenty ručně. V závislosti na platformě si vyberte postup pro Windows nebo Linux.

Další indicie vedoucí k vyřešení neúspěšné aktualizace naleznete v kapitole zaměřené na řešení problémů.