Komponenty instalované na Windows

Ve většině instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET Security Management Center na rozdílné stroje – v závislosti na síťové architektuře, požadavcích na výkon atp. Pro individuální instalaci ESET Security Management Center budete potřebovat následující komponenty.

Komponenty jádra

ESMC Server

ESMC Web Console

ESET Management Agent (musí být nainstalován na všech klientech, volitelně na ESMC Serveru)

Volitelné komponenty

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool

Pro aktualizaci ESET Remote Administrator na nejnovější verzi (ESMC 7.2) můžete využít klientskou úlohu pro aktualizaci součástí ESMC. Případně se podívejte do Databáze znalostí.

Pokud chcete spustit instalační balíček ve vašem lokálním jazyce, je potřeba spustit MSI balíček ESMC komponenty z příkazového řádku s dodatečými parametry.

Níže uvádíme příklad pro spuštění instalační balíčku ESET Management Agenta ve slovenštině:

msi_lang_cmd

Jako hodnotu parametru TRANSFORMS použijte odpovídající jazykový kód z tabulky níže:

Jazyk

Kód

English (United States)

en-US

Arabic (Egypt)

ar-EG

Chinese Simplified

zh-CN

Chinese Traditional

zh-TW

Croatian (Croatia)

hr-HR

Czech (Czech Republic)

cs-CZ

French (France)

fr-FR

French (Canada)

fr-CA

German (Germany)

de-DE

Greek (Greece)

el-GR

Hungarian (Hungary)*

hu-HU

Indonesian (Indonesia)*

id-ID

Italian (Italy)

it-IT

Japanese (Japan)

ja-JP

Korean (Korea)

ko-KR

Polish (Poland)

pl-PL

Portuguese (Brazil)

pt-BR

Russian (Russia)

ru-RU

Spanish (Chile)

es-CL

Spanish (Spain)

es-ES

Slovak (Slovakia)

sk-SK

Turkish (Turkey)

tr-TR

Ukrainian (Ukraine)

uk-UA

* V tomto jazyce je dostupný pouze produkt, nikoli online příručka.