Změna názvu nebo IP adresy ESMC Serveru

Pro změnu názvu nebo IP adresy ESMC Serveru postupujte podle následujících kroků:

1.Pokud ESMC server používá certifikát, který je vázán na konkrétní název nebo IP adresu, vytvořte nový serverový certifikát s informací o IP adrese nebo názvu nového serveru. V případě, že máte hvězdičkový (*) certifikát, přejděte rovnou na krok 3. Při generování nového certifikátu do pole adresa zadejte stávající informace a dále nový název, resp. novou IP adresu. Jednotlivé údaje oddělte čárkou.

2.Certifikát podepište pomocí vestavěné ESMC certifikační autority.

3.Vytvořte politiku pro ESET Management Agenta, ve které definujte novou adresu, na které ESMC server poběží. Jako alternativní záznam přidejte adresu stávajícího serveru, aby měl agent šanci na připojení. Pro více informací přejděte do kapitoly Vytvoření politiky pro ESET Management Agenta, aby se připojoval na nový ESMC Server.

4.Politiku přiřaďte všem zařízením a vyčkejte, až si ji všichni ESET Management Agenti převezmou. ESET Management Agenti budou chtít primárně replikovat data novému serveru (zatím nedostupnému), ale protože jste v politice ponechali informace o původním serveru, stále zůstanou připojeni.

5.Upravte nastavení ESMC tak, aby server používal nový certifikát.

6.Restartujte službu ESMC Server a změňte název/IP adresu serveru.

Podrobné informace o změně IP adresy ESMC Serveru naleznete v Databázi znalostí.