ESMC Server

ESET Security Management Center Server (ESMC Server) je výkonná součást celé infrastruktury, která zpracovává veškerá data od klientů připojených k serveru. Přenos dat z klienta na ESMC Server zajišťuje ESET Management Agent, kdy komunikace může vést prostřednictvím HTTP Proxy. Pro úspěšné zpracování dat vyžaduje ESMC Server stálé připojení k databázovému serveru, ve kterém jsou data uchovávána. Pro dosažení maximálního výkonu doporučujeme ESMC Server a databázový server instalovat na rozdílné stroje.

scheme_sever_sm