Podporované verzie Apache Tomcat a Javy

Apache Tomcat:

Apache Tomcat je nevyhnutný komponent potrebný pre správne fungovanie ESMC Web Console.

ESMC podporuje Apache Tomcat 9.0.33 (64-bit) a novšie verzie.

ESET Security Management Center nepodporuje alfa/beta/RC verzie Apache Tomcat.

Java

Apache Tomcat vyžaduje Java/OpenJDK.

important

Dôležité

Vyžaduje sa 64-bitová Java.

Ak máte vo svojom systéme nainštalované viaceré Java verzie, odporúčame vám odinštalovať staršie verzie (najstaršia podporovaná verzia je Java 8) a ponechať iba najnovšiu verziu.

warning

Upozornenie

Verejné aktualizácie pre Oracle JAVA SE 8 vydané po januári 2019 nebudú dostupné na obchodné, komerčné alebo produkčné účely bez komerčnej licencie. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu (presný postup nájdete na tomto odkaze) a nainštalovať si niektorú z uvedených podporovaných Java edícií.