Požiadavky pre server – Windows

Pre inštaláciu komponentu ESMC Server na operačnom systéme Windows je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

Musíte mať platný licenčný kľúč.

Potrebné porty musia byť otvorené a dostupné – podrobný zoznam portov môžete nájsť tu.

Musí byť nainštalovaný a spustený podporovaný databázový server a konektor (Microsoft SQL Server alebo MySQL). Odporúčame, aby ste skontrolovali konfiguráciu databázového servera (Microsoft SQLServer alebo MySQL), aby bola databáza správne nastavená na použitie s ESET Security Management Center. Podrobný návod, ako nastaviť vašu databázu a používateľský účet pre MS SQL a MySQL, nájdete v našom článku databázy znalostí.

Musí byť nainštalovaný nástroj ESMC Web Console, aby bolo možné spravovať ESMC Sever.

Musí byť nainštalovaný Microsoft .NET Framework 3.5. Môžete ho nainštalovať pomocou sprievodcu Add Roles and Features Wizard (tak ako je zobrazené nižšie).

install_net_framework