Odporúčania týkajúce sa nasadenia

Najvhodnejšie postupy pre nasadenie ESET Security Management Center

Počet klientov

Do 1 000

1 000 – 5 000

5 000 – 10 000

10 000 – 50 000

50 000 – 100 000

100 000+

ESMC Server a databázový server na tom istom zariadení

x

x

x

Použitie MS SQL Express

x

x

x

x

Použitie MS SQL

Použitie MySQL

x

x

x

Použitie virtuálneho zariadenia ESMC

Neodporúča sa

x

x

x

Použitie virtuálneho počítača

Voliteľné

x

x

Odporúčaný interval pripojenia (v priebehu nasadenia)

60 sekúnd

5 minút

10 minút

15 minút

20 minút

25 minút

Odporúčaný interval pripojenia (po nasadení, počas bežného používania)

10 minút

10 minút

20 minút

30 minút

40 minút

60 minút

Interval pripojenia

ESMC Server je pripojený na ESET Management Agenty, ktoré používajú trvalé pripojenie. Napriek trvalému pripojeniu však dochádza k prenosu dát iba raz počas intervalu pripojenia. Napríklad, ak je interval pripojenia pre 5 000 klientov nastavený na 8 minút, v priebehu 480 sekúnd dochádza k 5 000 prenosom, čiže 10,4 prenosu za sekundu. Uistite sa, že ste nastavili vhodný interval pripojenia klientov. Uistite sa, že celkový počet pripojení agenta na server je nastavený pod 1 000 za sekundu aj pre vysokovýkonné hardvérové konfigurácie.

Pri vypuknutí malware nákazy alebo preťažení servera (napr. keď pripojíme 20 000 klientov na server, ktorý dokáže pri desaťminútovom intervale zvládnuť pripojenie len 10 000 klientov) môže dôjsť k tomu, že niektoré klienty nebudú pripojené na server. Agenty na týchto nepripojených klientoch sa na ESMC Server pokúsia pripojiť neskôr.

Jeden server (malé spoločnosti)

Na správu malých sietí (1 000 a menej klientov) stačí mať ESMC Server a všetky súvisiace komponenty ESMC nainštalované na jednom zariadení. V malých a stredne veľkých sieťach odporúčame zvážiť inštaláciu ESMC na systéme Linux, prípadne na virtuálnom zariadení.

Vzdialené pobočky s Proxy

Ak klientske počítače nie sú priamo viditeľné na ESMC Serveri, použite proxy na presmerovanie komunikácie produktov ESET. HTTP Proxy nezlučuje komunikáciu a neznižuje počet replikácií.

Podniková sieť (Enterprise)

Pre podnikové prostredia (10 000 klientov a viac) berte do úvahy nasledovné:

RD Sensor pomáha pri vyhľadávaní nových počítačov vo vašej sieti.

ESMC Server môže byť nainštalovaný na Failover klastri.

Informácie týkajúce sa nastavení nástroja Web Console pre podnikové riešenia nájdete v tejto kapitole.

Nakonfigurujte svoje HTTP Proxy pre vysoký počet klientskych zariadení.