Zálohovanie/aktualizácia databázového servera a migrácia ESMC databázy

ESET Security Management Center používa databázu na uchovanie dát o pripojených zariadeniach. V nasledujúcich sekciách nájdete podrobné informácie o zálohovaní, aktualizácii a migrácii databázy ESMC Servera (ERA Servera alebo služby ERA 6.x Proxy, ak používate verziu 6.x) alebo MDM databázy:

Ak nemáte nastavenú databázu pre použitie s ESMC Serverom, môžete nainštalovať Microsoft SQL Server Express, ktorý je zahrnutý v inštalačnom balíku.ESMC 7.1 All-in-one inštalátor obsahuje Microsoft SQL Server Express 2014.

Ak máte nainštalovanú staršiu nepodporovanú databázu (MySQL 5.5 alebo MSSQL 2008), pred aktualizáciou ESMC Servera aktualizujte svoju databázu na kompatibilnú verziu.

note

Poznámka

Komponent ERA Proxy z verzie 6 bol z dôvodu zmeny protokolu replikácie agenta nahradený službou proxy tretej strany. Nemigrujte databázu Proxy medzi verziami 6.x a 7.

Vykonanie aktualizácie v prostredí s ERA Proxy

Pre Microsoft SQL Server musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

Nainštalujte podporovanú verziu Microsoft SQL Server. Počas inštalácie vyberte pre autentifikáciu Mixed mode.

Ak je Microsoft SQL Server už nainštalovaný, nastavte druh autentifikácie na Mixed mode (SQL Server Authentication and Windows Authentication). Postupujte podľa inštrukcií v nasledujúcom článku databázy znalostí. Ak chcete na prihlásenie sa na Microsoft SQL Server použiť Windows Authentication, postupujte podľa krokov v tomto článku databázy znalostí.

Povoľte TCP/IP pripojenie na SQL Server. Postupujte podľa krokov v nasledujúcom článku databázy znalostí (časť II. Povoľte TCP/IP pripojenie na SQL Server).

note

Poznámka

Na konfiguráciu a správu databázového systému Microsoft SQL Server si stiahnite SQL Server Management Studio (SSMS).

Neodporúčame inštalovať SQL Server na doménový radič (napríklad ak používate Windows SBS/Essentials). Odporúčame nainštalovať ESET Security Management Center na iný server alebo neoznačiť komponent SQL Server Express počas inštalácie (toto vyžaduje existujúci SQL alebo MySQL Server pre spustenie ESMC databázy).

 

Migrácia ESMC databázy

Tieto pokyny sa vzťahujú na migráciu ESMC databázy medzi rôznymi inštanciami servera SQL Server (to platí aj pri prechode na inú verziu SQL Servera alebo pri prechode na SQL Server na inom počítači):

Migračný proces pre MS SQL Server

Migračný proces pre MySQL Server