Kedy sa oplatí používať Mirror Tool?

Ak využívate offline prostredie, t. j. počítače vo vašej sieti sa dlhodobo (mesiace či roky) nepripájajú na internet, je používanie nástroja Mirror Tool jediným možným spôsobom, ako distribuovať aktualizácie modulov produktu na jednotlivé klientske počítače v sieti, keďže tento nástroj pri každej žiadosti o aktualizovanie sťahuje a lokálne ukladá všetky dostupné level a nano aktualizácie.

details_hoverPoznámka:

Ak chcete nastaviť Mirror Tool chaining, prečítajte si tento článok databázy znalostí (konfigurácia nástroja Mirror Tool na sťahovanie aktualizácií z iného nástroja Mirror Tool).

Hlavným rozdielom medzi Apache HTTP Proxy a nástrojom Mirror Tool je to, že Apache HTTP Proxy sťahuje len chýbajúce aktualizácie (napríklad aktualizáciu Nano 3), zatiaľ čo Mirror Tool sťahuje všetky dostupné level and nano aktualizácie bez ohľadu na to, čo daný modul produktu potrebuje aktualizovať a čo nie.

Na vzorke 1000 počítačov, rovnakej ako pri teste Apache HTTP Proxy, sme otestovali efektivitu nástroja Mirror Tool. Zistili sme, že v priebehu jedného mesiaca bolo z internetu v rámci aktualizácií stiahnutých 5500 MB dát. Množstvo stiahnutých dát ani po pridaní ďalších počítačov do siete ďalej nerástlo. V porovnaní so situáciou, keď sa klienty pripájajú do siete internet priamo, ide aj v prípade nástroja Mirror Tool o výrazné zníženie zaťaženia siete, avšak efektivitu Apache HTTP Proxy nedosahuje.

Počet klientov vo vašej firemnej sieti

25

36

50

100

500

1 000

Priame pripojenie na internet (MB/mesiac)

375

900

1 250

2 500

12 500

25 000

Mirror Tool (MB/mesiac)

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

details_hoverPoznámka:

Ani v prípade sietí s viac ako 1000 počítačmi by množstvo dát stiahnutých z internetu pre potreby aktualizácie výrazne nevzrástlo, a to ani pri používaní Apache HTTP Proxy, ani nástroja Mirror Tool.