Kedy sa oplatí používať Apache HTTP Proxy?

Naše testy ukázali, že komponent Apache HTTP Proxy sa oplatí používať hlavne v sieťach s 37 a viac počítačmi.

V sieti s 1000 počítačmi, v ktorej prebehlo aj niekoľko inštalácií a odinštalácií, sme zisťovali, aké množstvo dát bolo stiahnutých z internetu pre potreby aktualizácií v priebehu jedného mesiaca.

Jeden počítač s priamym pripojením na internet (bez použitia Apache HTTP Proxy) stiahol na účely aktualizácie za mesiac v priemere 23,9 MB dát.

Pri použití Apache HTTP Proxy dosiahol objem stiahnutých dát v celej sieti iba 900 MB za mesiac.

V tabuľke nižšie uvádzame porovnanie objemu stiahnutých dát aktualizácií za mesiac pri použití priameho pripojenia na internet a pri využití Apache HTTP Proxy:

Počet klientov vo vašej firemnej sieti

25

36

50

100

500

1 000

Priame pripojenie na internet (MB/mesiac)

375

900

1 250

2 500

12 500

25 000

Apache HTTP Proxy (MB/mesiac)

30

50

60

150

600

900