Inštrukcie pre Windows (all-in-one inštalátor)

 

Túto metódu môžete použiť na rýchlu aktualizáciu Apache Tomcat na najnovšiu verziu použitím najnovšieho ESMC all-in-one inštalátora (nepoužívajte staršie verzie ESMC all-in-one inštalátora). Môžete tiež prípadne aktualizovať Apache Tomcat manuálne.

Predtým, ako začnete s aktualizáciou

1.Uistite sa, že Java/OpenJDK je aktuálna.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Verejné aktualizácie pre Oracle JAVA SE 8 vydané po januári 2019 nebudú dostupné na obchodné, komerčné alebo produkčné účely bez komerčnej licencie. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu – presný postup nájdete na tomto odkaze.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak máte vo svojom systéme nainštalované viaceré Java verzie, odporúčame vám odinštalovať staršie verzie a ponechať iba najnovšiu verziu.

Uistite sa, že Java, ESMC a Apache Tomcat majú rovnakú bitovosť (32-bit alebo 64-bit).

2.Skontrolujte aktuálne dostupnú verziu Apache Tomcat.

a.Prejdite do inštalačného priečinka Apache Tomcat:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\

b.Otvorte súbor RELEASE NOTES v textovom editore a skontrolujte číslo verzie (napr. 7.0.90).

c.Ak je k dispozícii novšia podporovaná verzia, vykonajte aktualizáciu.

Ako vykonať aktualizáciu

1.Zastavte službu Apache Tomcat: Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Zastaviť.

Na paneli úloh ukončite proces Tomcat7w.exe (ak je spustený).

2.Zálohujte si nasledujúce súbory:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

Ak používate vlastné úložisko SSL certifikátov v priečinku Tomcat, zálohujte aj certifikát.

3.Odinštalujte vašu súčasnú verziu Apache Tomcat. Ak sa vám v zozname nainštalovaných programov nezobrazuje Apache Tomcat, spustite príkazový riadok ako správca a vymažte službu Tomcat7:
sc delete Tomcat7

4.Vymažte nasledujúci priečinok v prípade, že sa ešte stále nachádza na vašom systéme:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\

5.Voliteľný krok: Ak chcete aktualizovať Apache Tomcat na vyššiu verziu ako je verzia zahrnutá v najnovšom ESMC all-in-one inštalátore:

a.Stiahnite si najnovšiu podporovanú verziu Apache Tomcat súboru (32-bitový/64-bitový Windows zipsúbor) apache-tomcat-[verzia]-windows-[x86/x64].zip z webovej stránky https://tomcat.apache.org.

b.Prejdite do priečinka, kde ste uložili all-in-one inštalátor.

c.Premiestnite stiahnutý súbor apache-tomcat-[verzia]-windows-[x86/x64].zip do adresára x86\installers alebo x64\installers. Starý inštalačný súbor Tomcat z tohto adresára vymažte.

6.Otvorte príkazový riadok, prejdite do priečinka all-in-one inštalátora a spustite nasledujúci príkaz:

Setup.exe --mode webconsole

7.Postupujte podľa sprievodcu inštaláciou a nainštalujte ESMC Web Console (spolu s Apache Tomcat).

8.Zastavte službu Apache Tomcat: Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Zastaviť.

9.Obnovte súbory .keystore, server.xml, EraWebServerConfig.properties a vlastné certifikáty do ich pôvodného umiestnenia.

10. Spustite službu Apache Tomcat. Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Spustiť.

11. Pripojte sa do ESMC Web Console a uistite sa, že program funguje správne.