Aktualizácia komponentov ESMC v offline prostredí

Postupujte podľa nasledujúcich krokov, ak si prajete aktualizovať komponenty ESMC alebo produkty ESET určené pre koncové zariadenia bez prístupu na internet:

validation-status-icon-warning Dôležité:

V offline prostredí je možné použiť úlohu pre aktualizáciu súčastí len v prípade, že sú splnené nasledujúce požiadavky:

k dispozícii je offline repozitár,

ako umiestnenie repozitára pre ESET Management Agenta je vybraná prístupná lokalita nastavená prostredníctvom politiky.

1.Najskôr aktualizujte ESMC Server a Web Console:

a.Skontrolujte, ktorá verzia nástroja ESMC je spustená na serveri.

b.Skontrolujte dostupnosť nových verzií komponentov ESMC.

c.Stiahnite si najnovšie samostatné inštalátory pre jednotlivé komponenty z webovej stránky spoločnosti ESET.

d.Vykonajte manuálnu aktualizáciu komponentov ESMC Server a ESMC Web Console.

2.Teraz môžete pristúpiť k offline aktualizácii bezpečnostných produktov ESET nainštalovaných na koncových pracovných staniciach:

a.Zistite, aké produkty sú nainštalované na klientskych zariadeniach: Otvorte ESMC Web Console a prejdite do sekcie Riadiaci panel > ESET aplikácie.

b.Skontrolujte dostupnosť najnovších verzií produktov ESET určených pre koncové zariadenia.

c.Z webovej stránky spoločnosti ESET si stiahnite inštalačné súbory do lokálneho repozitára, ktorý ste nakonfigurovali počas offline inštalácie.

d.Spustite úlohu pre inštaláciu softvéru v ESMC Web Console.