Aktualizácia nástroja ERA nainštalovaného na Failover klastri na systéme Windows

Ak máte ERA Server nainštalovaný na Failover klastri na systéme Windows a želáte si ho aktualizovať, pokračujte podľa nasledujúcich krokov.

details_hoverPoznámka:

Pojem Rola sa používa iba v prostredí systému Windows Server 2012 a novších. Na systéme Windows Server 2008 R2 sa používa výraz Služby a aplikácie.

Aktualizácia z ERA 6.3 (alebo novšej verzie) na najnovšiu verziu

1.Zastavte klastrovú rolu vytvorenú pre službu ERA Server v Správcovi klastrov. Uistite sa, že služba ESET Remote Administrator Server je zastavená na všetkých klastrových uzloch.

2.Pripojte zdieľaný disk k uzlu node1 a aktualizujte ERA Server manuálne spustením najnovšieho inštalačného balíka .msi rovnako ako v prípade inštalácie samostatného komponentu. Po dokončení inštalácie (aktualizácie) sa uistite, že služba ESET Remote Administrator Server je zastavená.

3.Pripojte zdieľaný disk k uzlu node2 a aktualizujte ERA Server nainštalovaním najnovšej verzie tak ako v kroku č. 2.

4.Keď sa ESMC Server aktualizuje na všetkých klastrových uzloch, spustite klastrovú rolu vytvorenú pre službu ESMC Server v Správcovi klastrov.

5.Aktualizujte ESET Management Agenta manuálne spustením najnovšieho inštalačného balíka .msi na všetkých klastrových uzloch.

6.V nástroji ESMC Web Console skontrolujte, či verzie agenta a servera na všetkých uzloch ukazujú najnovšiu, aktualizovanú verziu.

Manuálna aktualizácia nástroja ERA z verzie 6.1 alebo 6.2 na verziu 6.3